Početna Kultura Digitalizacija SANU-a i internet prezentacije audiovizuelnog arhiva

Digitalizacija SANU-a i internet prezentacije audiovizuelnog arhiva

U Svečanoj sali SANU, prikazana je internet prezentacija Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU (u daljem tekstu – AVA SANU) na kojoj se trenutno nalazi šest projekata: izdanja SANU (1980-2020), Zbirka starih i retkih knjiga Biblioteke SANU, zaostavština Josifa Pančića iz Botaničke bašte Jevremovac, fotografska zaostavština prof. Aleksandra Đ. Kostića iz dvadesetih godina prošlog veka, dokumenti vezani za Srpski narodni pokret 1848/49 koja se nalaze u Arhivu u Sremskim Karlovcima i porodična zaostavština Miće Popovića u kojoj se nalaze njegovi njegovi dnevnici, knjige snimanja za filmove koje je režirao, blokovi sa crtežima, beleške i porodične fotografije koje je sam snimio.

Do sada je u AVA SANU snimljeno oko 40.000 objekata (knjige, dokumenti, fotografije, herbarijumi itd) sa oko 1.500.000 snimaka. Na internet prezentaciji se trenutno nalazi oko 10.0000 objekata i oko 700.0000 snimaka. Internet prezentacija je za sada dostupna samo na desktop računarima, a u toku je prilagođavanje za telefon i tablet, istaknuto je u SANU.

Adresa: https://ava.sanu.ac.rs/