U toku prikupljanje književnih radova za zbornik Zaveštanja 2021. Udruženja srpskih pisaca Švajcarske


Sa promocije Zbornika književnih radova Zaveštanja 2020. deo članova udruženja sa prijateljima iz Nemačke
Foto: arhiva M. Đurić

Udruženje srpskih pisaca iz Švajcarske obaveštava da je počelo da sakupljanjem književnih radova koji će biti objavljeni u zborniku književnih radova Zaveštanja 2021. Prikupljanje materijala trajaće do 31. marta. Svi zainteresovani članovi su u obavezi da svoje radove pošalju bilo na mejl djuricmilisav@bluewin.ch ili sneska012@gmail.com (bilo na privatnu adresu predsednika Udruženja srpskih pisaca Švajcarske Milisava Đurića, koju će dobiti od njega). Teme radova su slobodne, ali se mora voditi računa o sadržaju svih radova da se u njima ne podstiče nemoral, mržnja, vređanje….

I za radove u prozi i poeziji je većina uslova zajednička – da se pisani ćirilicom u fontu Times New Roman – veličina slova 12, da se rad pošalje u doc-formatu. Obavezna je biografija u kraćim crtama do 23 reda i fotografija veličine kao za pasoš.  Uslovi se razlikuju u obimu. Priča ne sme da bude duža od 10 kucanih stranica, dok je dozvoljeno poslati do 10 pesama ne dužih od 28 stihova, uključujući prored.

Foto: arhiva USPŠ

Potrebno je uplatiti i 100 evra bilo na račun udruženja bilo kod blagajnice Sene Hagi Milošević najkasnije do 5. aprila. U suprotnom, iz objektivnih razloga, radovi koji ne budu uplaćeni do tog roka neće biti zastupljeni u zborniku.
Ovi uslovi važe samo za članove udruženja. Za prijatelje i poznanike obim je manji. Ćirilično pismo, font Times New Roman, veličina slova 12, kao i doc-format su isti, jedino što priča ne može biti duža od dve kucane stranice (plus biografija) i broj pesama je ograničen na dve. Organizatori predlažu da se pošalju četiri, radi odabira, kao i biografija. Prijatelji udruženja treba da uplate 20 evra najkasnije do 5. aprila.

„U cenu koštanja ulazi jedan Zbornik, učešće i večera za vreme promocije istog Zbornika, dostava poštom ali o trošku autora i moguće je preuzimanje lično kao i na Beogradskom sajmu na štandu Udruženja srpskih pisaca Švajcarske“, poručili su članovi uprave Udruženja srpskih pisaca Švajcarske.
Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti od predsednika Udruženja Milisava Đurića.