Jubijeli štampanih srbulja


Najstarije štampane knjige na srpskoslovenskim jeziku deo su onlajn izložbe „Jubileji štampanih srbulja“, koju je priredila Biblioteka Matice srpske. Predstavljene su srbulje štampane u domaćim, venecijanskim, ali i rumunskim štamparijama od početka srpske pismenosti do 17. veka.

Izložba sadrži opis originalnih i fototipskih izdanja i literaturu sa signaturama, a izrađena je povodom 500 godina Molitvenika Božidara Vukovića i Psaltira goraždanskog, kao i povodom 460 godina Psaltira Vićenca Vukovića i Trioda posnog Stefana od Skadra. Izložba se može pogledati na  http://www.bms.ns.ac.rs/izlozbe/izlozba318.pdf