Početna Škola Međunarodna razmena kroz inovativnu nastavu na daljinu učenika srpske škole iz Nancija...

Međunarodna razmena kroz inovativnu nastavu na daljinu učenika srpske škole iz Nancija i Ciriha

Učenici iz Nansija i Ciriha
Foto: arhiva N. Francišković

„U srpskoj dopunskoj školi u Nansiju  (u Francuskoj) organizovan je školski izlazak u Gimnaziju ,,Anri Loric“, kada su đaci imali priliku da učestvuju u radionici edukativnog karaktera. U trajanju od tri školska časa, đaci su prisustvovali novom vidu nastave na daljinu, uz interaktivnu multimedijalnu tablu, koja je našla punu primenu u međunarodnoj razmeni na relaciji Francuska-Švajcarska. ​Tema obrađivane nastavne jedinice bila je umetnost. Radni jezik je bio francusko-srpski, uz simultani prevod, a aktivnost numeričke prirode je podrazumevala: sinhronu hibridnu nastavu, međunarodnu razmenu na daljinu sa srpskom školom  iz Ciriha i digitalni čas”, istakla je nastavnica Srpske škole u Nanciju, Nataša Francišković.

Kako navodi ciljevi predložene digitalne aktivnosti bili su brojni: stvaranje kulturnog mosta među učenicima iz različitih zemalja (Francuska – Švajcarska) s ciljem upoznavanja srpskih đaka; očuvanje srpskog pisma i jezika van Srbije; jezički izazov; specifični načini korišćenja nastavnog materijala; govor i ekspresija tela, lica; oplemenjivanje putem umetnosti  koja ne poznaje granice, ni jezičke barijere, ni kulturološke razlike; edukativni interaktivni atelje, digitalni atelje;  nastava na daljinu; međunarodna razmena na daljinu putem video-konferencije; hibridna nastava; korišćenje interaktivne table u nastavi i način na koji ona potpomaže predavaču u organizaciji nastave, bilo uživo bilo na daljinu kao i snimanje video-zapisa i objavljivanje članka u okviru Delegacije za digitalno obrazovanje Akademije Nansi-Mec.

Radionica tj. istraživački poduhvat je podržan od strane francuskog školstva i Akademske delegacije za digitalno obrazovanje, a nosioci i organizatori ateljea, uz nastavnicu Natašu Francišković, bili su: direkcija Gimnazije ,,Anri Loric“, šef projekta ,,Gimnazija 4.0“ za područje Mert i Mozel, nastavnica srpskog jezika Jelena Angelovski iz Ciriha (kao počasni gost) i informatičari.

Foto: arhiva N. Francišković

„Čas se odvijao, istovremeno, uživo i na daljinu. Sastojao se od dva dela: teorijskog (u vidu PowerPoint prezentacije na temu scenske i dramske umetnosti) i praktičnog, koji je podrazumevao pantomimu među učenicima iz Ciriha i Nansija, ,,kaubojski” ples, gledanje video-zapisa na francuskom i srpskom jeziku na temu Francuske viđene očima srpskog slikara Vladimira Veličkovića, kao i video-zapisa o evoluciji plesa kroz istoriju”, rekla je nastavnica Francišković.

Ona je dodala da „što se tiče multimedijalnog video-projektora i table, osnovni cilj ovih savremenih učila bio je da se privuče što veća pažnja đaka, da se podstiče i motiviše njihova bolja interakcija, da nastava bude zanimljivija, da odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i da doprinese postizanju željenih ishoda učenja zahtevnog savremenog društva, o čemu je već bilo reči u prethodnim člancima o inovativnoj nastavi na daljinu”.

Nastavnice Jelena Angelovski i Nataša Francišković pažljivo su pripremile prezentaciju na jeziku zemlje porekla i zemlje boravka, a đaci su se bavili pitanjem važnosti i svrhe postojanja umetnosti, odgonetnuli koje sve vrste umetnosti postoje putem mape uma, naučili nove termine na srpskom jeziku, argumentovali, plesali, glumili, usmeno prevodili nepoznate reči, našli se u ulozi malih umetnika i pantomimičara, a i saznali, uz muzičke spotove, koliko je neophodno, u svakodnevnom životu, opuštanje i prepuštanje mašti, zanosu i umetnosti. Na kraju časa, učenici su imali zadatak da nacrtaju i predstave svoje umetničke radove. 

„Iz priloženog videa može se videti da su čas i sam proces učenja bili atraktivniji, dinamičniji i sadržajniji. Osim učenja i slušanja ponuđenog sadržaja, radilo se i na razvijanju učeničkih digitalnih veština, kao i motoričkim i audio-vizuelnim kompetencijama, kroz igru, razmenu s vršnjacima i aktivno učešće na času”, pojasnila je Nataša Francišković. Po njenim rečima „nastava na daljinu je i ovog puta bila interaktivna: učenici s druge strane ekrana nisu ostali ,,prikovani za stolicu”, već su i oni, na kratko, zaplesali i glumili s nama. Virtuelna učionica se tako, za tili čas, pretvorila u pravu malu kreativnu radionicu”.

Ona se u svoje ime zahvalila stručnom francuskom timu, svim prisutnim đacima iz srpske dopunske škole u Cirihu i Nansiju (pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), nastavnici Jeleni Angelovski i roditeljima „koji su, svojim entuzijazmom i podrškom, doprineli uspešnoj realizaciji izazovne, moderne nastave”.