Početna Informacije Štampa se monografija Srpske pravoslavne opštine u Lincu 1969.-2021.

Štampa se monografija Srpske pravoslavne opštine u Lincu 1969.-2021.

Foto: CO Linc

Monografija Srpske pravoslavne crkvene opštine u Lincu predstavlja ilustrovani pregled istorija Srba u Austriji i Bogom spasavane Eparhije srednjoevropske, kratak istorijat grada Linca, zatim prošlosti i sadašnjosti ovdašnje srpske zajednice, kao i detaljan opis arhitektonskih i umetničkih karakteristika hrama, koji predstavlja istočnik i temelj ne samo pravoslavne duhovnosti, već i nacionalnog identiteta Srba koji taju i u ovom lepom, gostoljubivom evropskom gradu.
Pomenuto je reprezentativno izdanje obuhvata preko 300 fotografija visokog kvaliteta, koje su načinili renomirani autori i koje uključuje i brojnu arhivsku građu.

Kao prikaz ekonomskih, kulturnih i ponajviše crvenih prilika srpske pravoslavne zajednice u Lincu, priča o ovdašnjem hramu satkana je od detaljnog prikaza njegove dinamične istorije, kao i upečatljivih slika iz duhovnog života jedne pravoslavne zajednice, koju su ispripovedane na elegantnim stranicama ove knjige.
Radeći na našem najnovijem izdanju, stručni autori i njihovi saradnici, Petar Đurđev, istoričar i direktor Arhiva grada Novog Sada, dr Milesa Stefanović-Banović, teolog i filolog iz SANU, istoričar Željko Trifunović i Srđan Ercegan, urednik i dugogodišnji kustos u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, istražili su obilje građe, kao i bogatu literaturu na srpskom i nemačkom jeziku, kako bi našim parohijanima i vernicima, ali i drugim čitaocima, naučno –relevantno i verodostojno, približili raskošnu prošlost Crkvene opštine u Lincu i Srba u Austriji uopšte, obaveštavaju iz CO Linc.

„Duhovna deca Svetoga Save i Svetog Vasilija Ostroškog, koja osećaju potrebu da učine podvig i pomognu objavljivanje ovog izdranja, ugradivši sebe i svoje najmilije u prvu monografiju srpske pravoslavne zajednice u Lincu i ovdašnjeg hrama Gospodnjeg mogu svoj prilog ili pretplatu uplatiti na račun
Serbisch Orhodoxe Kirsche Linz

IBAN: AT33 1500 0008 3100 1136 (BIC: OBKLAT2L)
svrha (Zweck): za štampanje monografije“, istaknuto je u CO Linc