Početna Događanja OSSilacija – i potpisivanje protokola o strateškoj saradnji sa Arhivom Vojvodine

OSSilacija – i potpisivanje protokola o strateškoj saradnji sa Arhivom Vojvodine

Članovi Organizacije srpskih studenata na poslednjoj zimskoj godišnjoj skupštini
Foto: arhiva OSSI

Članovi Organizacije srpskih studenata u inostranstvu organizuju dva puta godišnje skupštinu, koji nazivaju OSSilacija. Postoji zimska i letnja OSSilacija. Ona ima plenarni karakter i učestvuju studenti iz inostranstva kao članovi OSSI-ja iz zemlje, i kroz radni deo događaja utvrđuju dalji kurs organizacije, iznose predloge, vrše izbore i reizbore.OSSilacija ima i svečani karakter budući da na tom događaju prisustvuju i brojni partneri organizacije ispred javnih ustanova i institucija, Univerziteta, diplomatskog kora i polovnog sveta, što otvara priliku našim studentima za širenje mreže kontakata. Poslednji aspekt je svakako neformalne prirode budući da je cilj OSSIlacija i da se studenti međusobno upoznaju i umreže.

Na poslednjoj održanoj zimskoj OSSilaciji, članovi OSSI potpisali su protokol o strateškoj saradnji sa Arhivom Vojvodine. U ime Arhiva Vojvodine, protokol je potpisao direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, a u ime Organizacije srpskih studenata u inostranstvu predsednica Organizacije Anđela Janković.

U sklopu potpisivanja protokola održan je i zajednički sastanak na kojem su prisustvovali predsednica Organizacije srpskih studenta u inostranstvu Anđela Janković, direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, potpredsednica Organizacije srpskih studenata u inostranstvu Mia Brzaković i pomoćnik direktora Arhiva Vojvodine Kristijan Obšust.

Sa potpisivanja protokola o saradnji OSSI i Arhiva Vojvodine

Odredbe protokola o saradnji se odnose na:

– projektnu i edukativnu saradnju u cilju obostrane razmene iskustava između članova Organizacije srpskih studenata u inostranstvu i zaposlenih u Arhivu Vojvodine;

– izradu zajedničkih projekata i apliciranje u organizacijama i fondovima na prostoru Republike Srbije kao i zajedničkog apliciranja na međunarodne projekte i fondove;

– organizovanje zajedničkih manifestacija (izložbi, konferencija, savetovanja i edukativnih radionica);

– saradnju u kontekstu prezentacije arhivske građe iz fondova Arhiva Vojvodine koja se odnosi na različite aspekte istorije i kulture od strane članova Organizacije srpskih studenata u inostranstvu a u cilju prezentovanja osnovne i projektne delatnosti Arhiva Vojvodine u inostranstvu;

– ustupanje galerijskog prostora Arhiva Vojvodine, kao i Amfiteatra u dvorišnom delu Arhiva Vojvodine, za događaje, manifestacije i različite projektne aktivnosti koje se odvijaju u realizaciji Organizacije srpskih studenata u inostranstvu.