Početna Informacije Ambasador Srbije u Helsinkiju Saša Obradović postao doajen diplomatskog kora

Ambasador Srbije u Helsinkiju Saša Obradović postao doajen diplomatskog kora

Ambasador Saša Obradović, postao doajen diplomatskog kora
Foto: ambasada Republike Srbije u Finskoj

Ambasador Republike Srbije Finskoj Saša Obradović postao je doajen diplomatskog kora u Helsinkiju. Obradović je ovu protokolarnu dužnost preuzeo od ambasadora Kine Čen Lija. Akreditive u Finskoj predao je predsedniku Republike Finske Sauli Ninistu 17. januara 2017. godine.

Rođen je u Valjevu, završio je Valjevsku gimanziju, potom Pravni fakultet pa Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova. Radio je u Opštinskom sudu u Valjevu, pa je bio predsednik krivičnog veća, jedno vreme i advokat pa u Ministarstvo spoljnih poslova, diplomata u rangu prvog sekretara, zamenik načelnika Službe za međunarodno-pravne poslove. U ambasadi Republike Srbije u Kraljevini Holandije bio prvi savetnik i otpravnik poslova; ko-zastupnik Srbije u sporu sa BiH pred Međunarodnim sudom pravde; potom kao glavni inspektor Ministarstva spoljnih poslova; u tom periodu sastavio nacrt važećeg Zakona o spoljnim poslovima, kao i većeg broja internih propisa Ministarstva. Od 2008 – 2010. bio je koordinator pravnog tima za savetodavno mišljenje o KiM pred

Međunarodnim sudom pravde; 2008 – 2015. radio je kao zastupnik Srbije u sporu sa Hrvatskom pred Međunarodnim sudom pravde. 2011-2015.  ponovo je bio u ambasadi Republike Srbije u Kraljevini Holandiji, gde nastavio da obavlja poslove pravnog zastupanja države pred Međunarodnim sudom pravde, kao i predstavnika Republike Srbije u predmetima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (slučaj Šešelj i slučaj Jojić i ostali). Bio je i koordinator neformalne međunarodne diplomatske grupe „Prijatelji stalnog Međunarodnog krivičnog suda“, jedan od četiri suosnivača i rukovodilaca haškog diplomatskog Kluba za međunarodno parvo. 2015. bio je  predsednik radne grupe Ministarstva pravde zadužene za izradu nacrta Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina; iste godine je takođe radio kao specijalni izaslanik Vlade Republike Srbije, istupao na sastancima Saveta bezbednosti i Generalne skupštine UN, posvećenim radu Tribunala. 

Jedanaest govora S. Obradovića pred Međunarodnim sudom pravde objavljeni su na sajtu glavnog pravosudnog organa UN i u knjizi „Dokumenti – Srbija pred Međunarodnim sudom pravde“. Koautor je knjige „Osnovi međunarodnog javnog prava“ ,a napisao je i šest knjiga proze u izdanju beogradskih izdavačkih kuća „Stubovi kulture“ i „Književna radionica Rašić“. Oženjen je, otac dvoje dece.

primanja“, u određenom društvu ili ustanovi. Pojam doajen diplomatskog kora se obično smatra najduže akreditovani. Do

Doajen je termin francuskog porekla, nastao od francuske reči doyen, što u prevodu znači – starešina, odnosno „najstarija osoba po redu. Doajenom se, uglavnom, smatra počasno mesto.

Doajen diplomatskog zbora (corps diplomatique, franc.) je šef diplomatske misije najvišeg ranga, koji je od svih članova diplomatskog zbora najranije predao svoje akreditive. Doajenska ustanova je uređena odredbama običajnog međunarodnog prava. Doajen u posebnim prilikama, kao što su na primer – neke svečane manifestacije, protokolarni skupovi itd., istupa u ime diplomatskog zbora pred državom u kojoj se nalazi, sa ciljem da brani interese diplomatskog zbora kao celine. Najčešće se novopristigli šef diplomatske misije obraća doajenu ili je gost u njegovoj rezidenciji, sa ciljem upoznavanja po pitanjima ceremonijala i samih običaja države u kojoj se nalaze.