Početna Škola U Nijagari u toku upis u srpsku školu Nikola Tesla

U Nijagari u toku upis u srpsku školu Nikola Tesla

Srpska škola Nikola Tesla sa Nijagare u Kanadi, pod pokroviteljstvom District School Board of Niagara počinje upis u novu školsku 2022/2023 godinu. „Sve vas koji živite u regionu Nijagare i koji želite da vam dete u novoj školskoj godinu pohađa nastavu i na srpskom jeziku molimo da što pre popunite obrazac District School Boarad of Niagara koji se nalazi na linku kako bi sva deca bila prijavljena na vreme”, istakao je direktor škole Borislav Živković. On je dodao da bez obzira na činjenicu da li đaci pohađali nastavu na srpskom jeziku u Srpskoj školi Nikola Tesla u prošloj školskoj godini, potrebno je i ujedno moli sve roditelje da popune obrazac, „kako bi imali tačan uvid o broju dece odnosno radi lakšeg rasporeda dece po odeljenjima. Jedino što za decu koja su već pohađala Srpsku školu Nikola Tesla nećete morati popunjavati OEN registracioni broj. Za svu decu predškolskog uzrasta OEN registracionu broj nije još potreban”, naglasio je direktor Živković.

Po aktuelnom planu nastava u Srpskoj školi Nikola Tesla bi trebala da počne u petak 23. septembra 2022. godine. Nastava će se održavati svakog petka od 17-19:30 časova u učionicama Westlane Secondary School, 5960 Pitton Rd, Niagara Falls, ON L2H 1T5.