Početna Kultura Rimsko utvrđenje i civilno naselje Gerulata u selu Miroč

Rimsko utvrđenje i civilno naselje Gerulata u selu Miroč

Nakon prvih sistemskih arheoloških iskopavanja započetih 2021. godine u selu Miroč u opštini Majdanpek, Arheološki institut, Beograd i ove godine sprovodi istraživanja rimskog utvrđenja Gerulata. Realizaciju projekta „Limes u Srbiji – Uneskova svetska kulturna baština – Istraživanje utvrđenja Miroč – Gerulata” podržalo je  Ministarstvo kulture sa 1.200.000 dinara.

Rimsko utvrđenje i civilno naselje Gerulata štitilo je put koji je spajao dolinu Porečke reke i antičku Taliatu (Donji Milanovac) sa rimskim utvrđenjem i gradom u blizini današnje Brze Palanke (Egeta). Ovaj put se račvao od glavne podunavske komunikacije na ušću Golubinjske reke i presecao je Ključ najkraćim putem povezujući Talijatu i Egetu, dok je put duž Dunava između istih lokacija iznosio preko osamdeset kilometara.

Gerulata se nalazi na Preliminarnoj listi lokaliteta koji će biti nominovani za Uneskovu Listu svetske kulturne baštine.

Izvor: Ministarstvo kulture