Početna Događanja U Galeriji Srpskog centra u Otavi održana izložba mladih umetnika

U Galeriji Srpskog centra u Otavi održana izložba mladih umetnika

U subotu 23. marta 2024. godine u Galeriji Srpskog centra u Otavi, u Kanadi, svečano je otvorena izložba Mladih umetnika iz naše zajednice. Izlagalo je 12 talentovanih mladih umetničkog opredeljenja od 15 do 25 godina starosti. Ovo je bilo njihovo prvo javno nastupanje.

Svoju umetnost su pokazali kroz arhitekturu, industrijski dizajn, akrilik tehniku, kroz crtež i fotografiju, animaciju, keramiku, grafiku, ručni rad, poeziju kao i  pesme i muzičku kompoziciju. Zapaženo je da su tehnike, način iskazivanja osećanja, savremenije – modernije izražavanje kroz  umetnost bliskoj  21. veku. Lepota i osećanja, predstavljanje prizora je na moderniji savremeni način. To je umetnost je sadašnjeg trenutka, koja koristi savremene novije tehnike.

Zadivljujuća je veština rada, a ne samo talenat! Obilazeći izložene eksponate zapaža se  apstrakcija u akrilnom radu, kod fotografija isto tako fokusiranost na realne prikaze koji polako prelaze u apstraktne detalje, što je dobro, jer posmatraču pružaju mogućnost, da kroz maštu gradi svoj sopstveni svet. Animacija u bajkovitim prikazima daje sliku umetnika, koji kao da je još uvek u detinjstvu, a time maskira, zahtevnu tehniku i znanje komplikovanom kompjuterskom tehnologijom. Dizajn u industrijskim proizvodima, takođe pokazuje visoko stručan prilaz novom proizvodu, od ideje, matematičke obrade a i umetničke savršenosti do kompjuterskog prikazivanja tehnologije izrade.

Godinama znamo da su umetnost i arhitektura nerazdvojni. Arhitekta nam svojim zahtevnim projektima razvija maštu, i ostavlja visoko senzibilnim bićima, inspiraciju lepotom, slobodom i svetlošću prostora. Svuda su osećanja, osećanja su takođe u kombinaciji reči i tona, kako opisuje  prisutni poeta.

Poezija opet kao najtananija vrsta umetnosti, govori  mnogo o samom umetniku, njegovim osećanjima, odakle stižemo i gde idemo…  Tako da do nas čitalaca dolaze i nostalgija i radost i seta.

Predivno isheklan ručni rad, je divan primer još jednog umetničkog podviga, koji izaziva divljenje, splet divnih misli, i pokušaj predstave mode ovog veka. Kroz grafike, cinkografiju i bakripis, i keramiku idemo ka višem stepenu savlađivanje umetničkih tehnika, što je za pohvalu. Izuzetno  maštovit šešir mlade prisutne umetnice privukao je pažnju mnogih posetilaca.

Anketa urađena sa ovim mladim ljudima ukazuje da su mladi zainteresovani za umetnost u Kanadi, međutim pitamo se da li postoji navika posećivanja, nacionalne galerije, muzeja i drugih galerija. Navika nije baš stečena, ni kroz školu, a ni preko roditelja.

Umetnička škola u Otavi, užem broju opredeljenih za umetnost, to omogućava. Kažu da umetnost pripada umetnicima, i to se svodi na to. Mladi ljudi retko čitaju tekstove likovnih kritičara, o izložbama, a i takvi tekstovi se uglavnom pojavljuju u specijalizovanim umetničkim časopisima. Na pitanje da li često razgovaraju sa drugovima ili roditeljima o umetnosti mladi umetnici odgovaraju da ponekad pričaju o umetnosti sa roditeljima, ali i da kod nekih nema takvih razgovora. Slažu se da je mogućnost posete svetskim muzejima je značajna stvar, ali i da to značajno košta.

Sve se svodi na zaključak, da edukacija dece o umetnosti, treba da krene od najranijeg doba, uključivanjem u kulturne aktivnosti. Ovom izložbom i okupljanjem mladih umetnika u Galeriji Srpskog centra, dat im podstrek za dalji rad i pokušaj se da im se približe njihove različitosti obzirom na njihove mlade godine i izložene radove kao i njihovo poreklo i korene odakle potiču, a vreme će već pokazati kojim su putem krenuli i gde će stići.

Za portal Rasejanje.info Živana Kostić, Otava, Kanada