Početna Događanja Zajednica i zajednički rad donosi bolje rezultate

Zajednica i zajednički rad donosi bolje rezultate

Članovi Zajednice srpskih klubova u Beču održali su sastanak sa članovima Uprave saveza Srba u Austriji gde su naglasili da je svrha sastanka da samo dobra saradnja donosi rezultate.

Razgovarano je o položaju srpskog naroda u Austriji, gde je naglašeno da se samo zajedničkim radom na nizu projekata može doći do još boljih rezultata. Takođe je izneta neophodnost da se što više udruženja iz cele Austrije uključi u rad svih zajednica. To je potrebno ne samo da bi se ojačala zajednica po pokrajinama, već i da bi Savez Srba u Austriji kao krovna organizacija postao jači, posebno što srpski narod u Austriji predstavlja značajan faktor u ovoj zemlji, koji se može ponositi svojom kulturom, tradicijom i narodom.

Neophodno je kako je rečeno na sastanku raditi na što većoj i boljom promociji srpske kulture, tradicije, privrede i drugih važnih oblasti vezanih za ure. Jedan od ključnih zaključaka sastanka jeste da je neophodno da zajednice Srba u Austriji budu što bolje uvezane, jer se zajednički sigurno može doći do još boljih rezultata u segmentu kulture, jezika, privrede i svih ostalih oblasti.