Početna Događanja U Frajburgu održan regionalni simpozijum posvećen nastavi maternjeg jezika

U Frajburgu održan regionalni simpozijum posvećen nastavi maternjeg jezika

Ministar prosvete Republike Srbije, Mladen Šarčević, otvorio skup

U čuvenom univerzitetskom gradu Frajburgu nedavno je održan simpozijum konzularnih predstavnika, koordinatora i nastavnika koji se bave nastavom na maternjem jeziku. Konferenciju je organizovala Kancelarija pokrajinske vlade Baden-Virtemberga (BV), a realizovalo nadležno Ministarstvo kulture, omladine i sporta BV.

Ministar prosvete Mladen Šarčević, dr Basar Alabaj domaćin skupa i
Božidar Vučurović, generalni konzul R. Srbije u Štutgartu
Foto: Rasejanje. info

Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Republike Srbije pripala je čast da otvori ovu manifestaciju. Pozdravljajući prisutne iz mnogobrojnih zemalja, čiji državljani ili potomci državljana uče maternji jezik u BV, ministar Šarčević je istakao značaj učenja maternjeg jezika, kulture, tradicije i nasleđa. “Istinska spoznaja o sopstvenom identitetu i očuvanju jezika doprinosi ne samo povezivanju srpske dijaspore već i građenju demokratskih kompetencija i građanskih vrednosti. Značaj učenja maternjeg jezika je nešto što ne treba dokazivati, to je vrednost koju treba poštovati”.
Toplim rečima Mladen Šarčević se zahvalio vladi Nemačke, koja na prvom mestu pruža materijalnu podršku za unapređenje kvaliteta nastave na maternjem jeziku, a  organizuje i razne stručne skupove.

Pozdravni govori orgnizatora i ministra Šarčevića
Foto: Rasejanje. ifno

Ministar Šarčević je podvukao, da je za njega lično, kao i za njegovo ministarstvo, “posebno važna činjenica da je broj đaka, koji pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku i uče maternji jezik, kulturu i tradiciju u Nemačkoj, u porastu”. On je dodao, da je taj broj u poređenju sa ostalim zemljama zapadne Evrope u ovom trenutku najveći.

Pored ministra Šarčevića, srpsku delegaciju su sačinjavali pomoćnik ministra Vesna Nedeljković, državni sekretar dr Ana Langović, generalni konzul Republike Srbije u Štutgartu Božidar Vučurović, koordinator srpske nastave u inostranstvu Biljana Bukinac i rukovodilac Aktiva nastavnika u Nemačkoj Tatjana Popović.

Nakon pozdravne reči ministra i jednog od organizatora skupa dr Basara Alabaja (člana stručnog tima za saradnju kultura i prihvat izbeglica u „Regirungspraesidum“-u grada Frajburga) počela je razmena iskustava o metodama, koje se koriste prilikom učenja maternjeg jezika.

Na simpozijumu su učestvovali predstavnici nastavnika koji predaju nastavu na maternjem jeziku, koordinatori dopunske nastave, predstavnici konzulata koji organizuju dopunsku nastavu, kao i direktori pojedinih nemačkih škola u kojima se nastava na maternjem jeziku organizuje. Simpozijum je imao za cilj da zbliži predstavnike naroda koji pohađaju nastavu na maternjem jeziku i da im omogući razne vidove saradnje.

Učesnici su se bavili raznim temama:

  • školski sistem u pokrajini BV,
  • upoznavanje sa odredbama novog zakona o obrazovanju u BV,
  • učenje i podučavanje, uloga nastavnika, kao i
  • saradnja nastavnika maternjeg jezika sa nemačkim školama i Savetima roditelja

Koordinatorka Biljana Bukinac i predsednik aktiva Tatjana Popović prenele su iskustva o načinu rada u Srpskoj dopunskoj školi, koji daje dobre rezultate. One su otišle i korak dalje, pa su još na početku školske godine Ministarstvu kulture, omladine i sporta BV predale prevod Programa (za šta su i pohvaljene) što ostali tek trebali da urade. 
Razgovaralo se i o problemima koji postoje, posebno u saradnji učitelja koji drži časove maternjeg jezika i predstavnika škole u kojima se nastava odvija. Istaknuto je da ne postoje zajedničke aktivnosti i da ne postoji komunikacija među kolegama, zatim da se u školama domaćina ne podstiče dovoljno učenje maternjeg jezika, kao i da se ne radi na negovanju bilingviteta[1].

Za koordinatorku srpske dopunske škole u inostranstvu Biljanu Bukinac, kao i za predsednika aktiva u Baden-Virtembergu Tatjanu Popović, konferencija je bila veoma korisna u smislu identifikacije teškoća i preduzimanja mera za njihovo otklanjanje. One su aktivno učestvovale u radionicama, diskusiji i razmeni iskustava, što je ostavilo veoma dobar utisak na organizatore i učesnika skupa.

Sa druge strane, ministar Mladen Šarčević i pomoćnica ministra Vesna Nedeljković su razgovarali sa nemačkih kolegama o obrazovnom sistemu, kao i o planovima nastave koji se koriste i u Nemačkoj i u Srbiji. Srpska delegacija predstavila je reforme i procese koji su u toku, izmenu zakonske regulative, kao i napore i učinjene korake u donošenju i primeni novog kurikuluma[2] orijentisanog na kompetencije i ishode, broj obučenih nastavnika digitalnog obrazovanog sistema kao i načelno nova polazišta za donošenje Strategije 2030.


[1] Bilingvitet (lat. bis, lingua jezik) dvojezičnost; upotreba dvaju jezika u govoru (Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza, 1980)

[2] Kurikulum – nastavni plan i program