Početna Vesti Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu raspisalo je Konkurs za sufinasniranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore. Konkurs će trajati do 10. februara. Prima se putem pošte, preporučeno ili na pisarnici Ministarstva spoljnih poslova (Knez Miloša 24-26, 11000 Beograd). Naznaka je „Za konkurs za region“ uz navođenje oblasti konkursa u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta. 

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj

  1. Upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog etničkog jezičkoj i verskog identiteta
  2. Unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore

Pravo učešća na konkurs imaju projekti vezani za oblast (skraćeni nazivi): škole, knjige, manifestacije, komunikacije, status i ekonomije. Detaljnija uputstva se mogu pročitati i obrasci preuzeti  sa internet stranice Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: https://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-za-region-3/

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije Srba u regioni, kao i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji. Realizacija projekta predviđena je do 28. februara 2021. godine a ukupna vrednost opredeljenih sredstava je 52.500.000 (pedeset dva miliona i pet stotina hiljada dinara) i to 5.000.000 (pet miliona) za programske aktivnosti 0001 i  47.500.000  (slovima: četrdeset sedam miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budžeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.