Početna Vesti Ko izgubi pasoš, novim merama Vlade Srbije laške dolazi do novog

Ko izgubi pasoš, novim merama Vlade Srbije laške dolazi do novog

Pasoš Republike Srbije
Foto: Rasejanje.info

Lepa vest stigla je od predstavnika Vlade Republike Srbije da građani kojima bude ukraden pasoš, ili ga izgube, da će lakše moći da dođu do novog . Zahvaljujući izmenama Zakona o putnim ispravama, građani više neće morati da u Službenom glasniku objavljuju poništavanje starog dokumenta. To znači da ako se izgubi lakše će se dođi do novog. Na taj način će se uštedeti i novac i vreme.

„Sada se spisak poništenih dokumenata objavljuje svakodnevno u javno dostupnoj evidenciji na veb-prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova“, saopštila je Vlada. Izmena daje mogućnost i drugim organima i subjektima da provere validnost ličnog dokumenta građanina prilikom pružanja usluga, potpisivanja ugovora i slično. Ova mera, koju su omogućili MUP i kabinet predsednika Vlade, predviđena je vladinim Planom prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji od 2019. do 2021. godine „Stop birokratiji“. Isto pojednostavljenje predviđeno je i izmenama Zakona o ličnoj karti koji je prošao javnu raspravu i čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.