Uskršnja čestitka poslata iz Valjeva 1925.godine


Uskršnja čestitke iz 1925. godine
Foto: arhiva R. Pecelj

Na Fejsbuk grupi „Valjevo nekada sada“ Valjevac Radivoje Pecelj objavio je interesantnu priču praćenu fotografijama kako je nekad izgledala Uskršnja čestitka poslala 1925. godine iz Valjeva i kako je pošiljka putovala do pošiljaoca.

„U to vreme poštanske pošiljke su se slale uglavnom vozom, izuzimajući lokalna mesta, jer su putevi bili loši. Valjevska pošta je pošiljke upućivala vozom uzanog koloseka, najpre za Mladenovac (pruga od Obrenovca do Beograda još nije bila gotova) a zatim za Beograd kao sabirnom centru.

Zanimljivo je, da ih je odnosila na železničku stanicu na podnevni voz koji je u sastavu imao poštanska kola ali bez udaranja uobičajenog pečata. Pečat se udarao u samim poštanskim kolima tokom vožnje. Na usputnim stanicama se predavala pošta koja je tu pripadala.

Pošiljke iz Valjeva su putovale uglavnom vozom do Beograda
Foto: arhiva R. Pecelj

Pismene pošiljke Valjevci su mogli predati i u samim poštanskim kolima sve do polaska voza“, istakao je Pecelj.