Početna Vesti Raspisan konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje Srbije i Nemačke

Raspisan konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje Srbije i Nemačke

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisao je Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2021 – 2022.

Foto: MPNTR

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisao je Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2021 – 2022.

U cilju razvijanja saradnje i pospešivanja mobilnosti između srpskih i nemačkih naučnika i istraživača, MPNTR  i DAAD potpisali su novi Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima. Cilj Programa je razvoj naučne saradnje dveju zemalja kroz razmenu naučnih radnika, a posebno mladih naučnika, na zajedničkim istraživačkim projektima. Program je namenjen srpskim i nemačkim istraživačkim grupama koje imaju nameru da rade na zajedničkim istraživačkim projektima iz svih naučnih oblasti.

Pravo učešća imaju:

a) sa srpske strane:

Lica koja obavljaju poslove naučnoistraživačke delatnosti (istraživači), kao i nastavnici i saradnici zaposleni na visokoškolskim ustanovama i naučno istraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik PC”, broj 49/19, u daljem tekstu: Zakon)

b) sa nemačke strane:

Univerzitetski profesori i mlađi naučnici na nemačkim visokoškolskim ustanovama i naučnici na istraživačkim ustanovama izvan univerziteta.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30.06.2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

•         Koordinatori istovremeno podnose zajednički predlog projekta nadležnim nacionalnim institucijama koje su zadužene za dodelu finansijskih programskih sredstava (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za srpske i DAAD, za nemačke partnere).

•         Srpski koordinator podnosi sledeće popunjene formulare:

1.        Opšti podaci, koji popunjava na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opšti podaci),

2.        Opis projekta, koji popunjava na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opis projekta).

Ukoliko koordinator ne dostavi popunjene formulare predloga projekta u traženim jezičkim formama, isti će biti odbijen.

•         U republici Srbiji prijava predloga projekta na konkurs podnosi se :

1.        Preko web sajta: http://147.91.185.20/bilateral/germany/ gde učesnik prijave kada se uloguje na sajt, dobija lozinku za on–line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otvoren moguće je da se dopuni i koriguje predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

2.        Slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave, bez potpisa odgovornog lica institucije (pdf fajl) na elektronsku adresu: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs .

3.        Slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave (po jedan primerak na srpskom i engleskom jeziku) sa potpisom odgovornog lica institucije (koji je overen pečatom) sa traženim prilozima. Pisana dokumentacija se dostavlja lično na pisarnici ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

K O N K U R S za prijavu projekata između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke 2021–2022

Nemanjina 22-26; 11000 Beograd; Republika Srbija

•         Izbor i prihvatanje predloga projekata za finansiranje

Lista odobrenih projekata biće objavljena na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do kraja 2020. godine.

2.2.1. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata

Izbor projekata za finansiranje vršiće se, pre svega, na osnovu kvaliteta projekata, kvalifikacije učesnika na projektu, zastupljenosti mladih istraživača i očekivanih ishoda saradnje u pogledu naučnih rezultata.

Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije zemalja učesnica, a kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

•         kvalitet i stepen inovativnosti projekta,

•         metodološka i sadržajna komplementarnost istraživačkih grupa koje podnose zajednički predlog projekta,

•         učešće mladih istraživača,

•         relevantnost saradnje sa sledećih aspekata:

•         učešće članova bilateralnog projekta u realizaciji Programa institucionalnog finansiranja i drugih programa od opšteg interesa koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa Zakonom.

•         naučna zasnovanost i potencijalna industrijska primena rezultata projekata i

•         adekvatnog planiranja uzajamnih poseta.

Finansiranje se realizuje na osnovu nacionalne procedure za finansiranje bilateralnih programa.

Sredstva za unapređivanje razmene su isključivo namenjena finansiranju putnih troškova (od jedne do druge naučnoistraživačke institucije) i troškova boravka koji nastanu pri razmeni naučnika koji učestvuju na projektima.

Prevoz, boravak i troškove dnevnica srpskih učesnika projekta u Saveznoj Republici Nemačkoj finansira njihov koordinacioni partner, što znači da troškove Programa sa srpske strane snosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prevoz, boravak i troškove dnevnica nemačkih učesnika projekta u Republici Srbiji finansira njihov koordinacioni partner, što znači da troškove Programa sa nemačke strane snosi DAAD iz sredstava Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje Savezne Republike Nemačke.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje troškova istraživačkih projekata strana potpisnica (zdravstveno osiguranje, kupovina i prenos opreme, rad istraživača, materijalni i personalni troškovi i drugo) za koje je potrebno da se obezbede iz drugih izvora.

1.        Na srpskoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 4.000 evra.

2.        Na nemačkoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 8.000 evra.

3.        Maksimalno trajanje projekta je dve (2) godine.

4.        Neutrošena novčana sredstva ne mogu da se prenose iz prve u drugu projektnu godinu.

5.        Doprinos ustanove u kojoj su zaposleni srpski istraživači, kao i korišćenje drugih dodatnih sredstava potrebno je da bude prikazano u projektnoj prijavi i u godišnjem i finalnom finansijskom izveštaju.

Dodatne informacije:

U Republici Srbiji: Milica Golubović Tasevska

Ministastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26

E-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

U Saveznoj Republici Nemačkoj: Tobias Hill

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57551238

Kennedyallee 50

53175 Bonn; Tel.: +49 228 882 490; E-mail: hill@daad.de