Početna Škola Prijateljstvo i saradnja Pavel Jozefa Šafarika i Vuka Karadžića

Prijateljstvo i saradnja Pavel Jozefa Šafarika i Vuka Karadžića

Vuk Stefanović Karadžić i Pavel Jozef Šafarik
Foto: arhiva Muzeja Vuka i Dositeja

Na današnji dan pre 225. godina, 13. maja 1795. godine u Kobeljarovu u Slovačkoj, rođen je  Pavel Jozef Šafarik. Za našu kulturu važan je njegov boravak u Novom Sadu, gde je od 1819. do 1824. godine radio kao profesor i direktor Srpske pravoslavne gimnazije. Tada je napisao delo „Istorija slovenskih jezika i književnosti svih dijalekata“, koje spada u jedno u od najvećih poduhvata slavistike svih vremena. U knjizi su prvi put na jednom mestu predstavljeni svi slovenski jezici i književnosti.

Šafarik je tako od malo poznatog provincijskog profesora postao jedan od najpoznatijih slavista svoga doba. Njegova stanovišta su, u osnovi, jednaka stavovima Dobrovskog, Kopitara i Vuka Karadžića. Pavel Jozef Šafarik je svojim delima najviše pomogao Vuku Karadžiću, koji je težio ideji o narodnom jeziku. Vuk je bio književnik, lingvista, istoričar, etnolog, skupljač narodnih umotvorina, jednom rečju jedinstvena pojava, ali on u svom veku nije bio izuzetak. Pavel Jozef Šafarik je, pored ostalih, po mnogo čemu imao sličnu širinu delovanja i ostavio je jednako značajan trag u kulturi svih slovenskih naroda, naglašeno je u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu.