Kako knezu Milošu ugoditi -Anegdote iz života srpskih književnika


Vuk Karadžić, ulje na platnu
delo Dimitrija Lakatarija
Foto: Arhiva Muzeja Vuk i Dositej

Vuk Karadžić se pismom iz 1816. godine obratio knezu Milošu Obrenoviću za pomoć oko izdavanja prvog Rječnika, sa namerom da mu ga posveti. Ipak, sve što je Vuk uspeo da dobije bilo je obećanje da će mu Knez prvom prilikom poslati 1.500 groša. Kako knez Miloš nikada nije poslao novac za Rječnik, tako je i posveta izostala. No, veli jedna priča, Vuk nije samo nameravao da knjigu posveti Milošu, već je svojevrsno i njen sadržaj prigodio Knezu i njegovoj veseloj družini. Kada je Jovan Hadžić zamerio Vuku što je u Rječnik uneo onolike sramotne poskočice, pripovečice i izraze, Vuk mu je na to odgovorio da je hteo da ugodi knezu Milošu i starešinama koji su se psovkama najradije zabavljali, jer „sve se nadmeću koji će što sramotnije kazati, pa se onda načini smeh“, napisao je B. Zlatković, u Anegdotama o srpskoj knjizi prve polovine 19. veka a preneo Muzej Vuka i Dositeja.