Pesnički konkurs Miloš Vidaković


Miloš Vidaković
Foto: JU CKPD Prosvjeta Rudo

Povodom dvadesetih Vidakovićevih dana kulture u Rudu, Javna ustanova Centra za kulturno prosvetu delatnost Prosvjeta raspisala je konkurs poezije u pomen pesniku Milošu Vidakoviću.

Uslovi konkursa:

Svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku mogu poslati svoju nenagrađenu ljubavnu pesmu. Prihvata se i prevod pesme sa izvornog jezika na srpski. Pesma sme imati najviše 32 stiha i svaki autor može poslati samo jednu pesmu. Pesme se šalju mejlom do 1. novembra 2020. na adresu konkursmilospjesma@gmail.com sa širfom umesto imena autora. Razrešenje šifre sa adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova) brojem telefona i mejl adresom se šalje na konkursmilossifra@gmail.com

Pesma se prima i putem pošte na adresu
JU CKPD Prosvjeta Rudo
Trg Slobode 1L@; 73260 Rudo (BiH) sa naznakom  „Za pesnički konkurs Miloš Vidaković“

(Pesmu slati pod šifrom u posebnoj koverti priložiti razrešenje šifre, adresu i kratku biografiju autora).
Nagrade su predviđene za tri najbolje ljubavne pesme.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 20. novembra 2020. Za dodatne informacije zadužen je Radomir Jagodić na +387 65 934 221

Pesnik Miloš Vidaković rođen je 1891 u mestu Granje, Štrpca, opština Rudo. Bio je član Mlade Bosne, pesnik, književni kritičar, prevodilac, prijatelj Ive Andrića, pisao e u „Narodu“. Umro je 2. oktobra 1915. u Velesu.  Objavio je zbirku pesama „Carski soneti“.