Proslava Savindana u Švajcarskoj – koodinator Biljana Bukinac i nastavnica Jelena Angelovski


Najupadljivija karakteristika organizovanja nastave na srpskom jeziku u Švajcarskoj Konfederaciji vezana je za razlike među kantonima. Tako se i u uslovima pandemije, budući da se nastava u nekim kantonima odvija uživo, dok se u nekim drugim (kanton Cirih)  na osnovu odluka nadležnih organa,  časovi održavaju na daljinu moralo razmišljati o različitim oblicima obeležavanja školske slave.

Nastavnici koji izvode nastavu na srpskom jeziku u Švajcarskoj uložili su poseban  trud  da svoje programe i zamisli u vezi sa proslavom Savindana prilagode uslovima koje nameće trenutna situacija. Tako su se u okviru ovogodišnje proslave Svetog Save iznedrile raznovrsne i  različite ideja, vidovi i oblika  proslava, načini obrade svetosavskih tema, što ovo teško vreme možda čini u neku ruku plodnim tlom za kreativnost i inventivnost. Nastavnici su se kao primarnom vodili idejom Svetog Save da je za svaki uspeh, rast i stabilnost presudna sabornost i sloga. Saradnja, dogovori, razmena ideja i iskustava svim nastavnicima u Švajcarskoj dali su odličnu osnovu za realizaciju svih zamisli, a zatim su tu istu misao o zajedništvu preneli i u rad sa svojim učenicima.
Zajednički tekst o proslavili Svetoga Save u Švajcarskoj medijima su dostavile koordinatorka vaspitno-obrazovnog rada Biljana Bukinac i nastavnica u kantonu Cirih Jelena Angelovski.

Poznato je da se Sveti Sava slavi svuda gde ima đaka u srpskim školama širom sveta. Narednih par tekstova biće posvećeno aktivnostima đaka i nastavnika o proslavi Svetog Save u Švajcarskoj. O rep pesmi nastavnice Jelene Angelovski „Put se za njim rađa“ i aktivnosti kao i Svetosavskoj proslavi u Bazelu nastavnice Andrijane Adamović smo pisali. Uživajte u kreativnosti nastavnika i đaka i želji da se na što dostojanstveniji način obeleži školska slava.