Nakon sloma Prvog srpskog ustanka iz Srbije nestalo više od 100.000 lica


Na današnji dan 18. oktobra 1813., nakon sloma Prvog srpskog ustanka, u Beogradu je (samo toga dana)  izloženo na prodaju 1 800 srpskih žena i dece. Ta slika ponavljala se svakodnevno. Srpsko roblje moglo se naći na trgovima u Smirni, Aleksandriji, Carigradu, Solunu i Janjini. Po nekim procenama, iz Srbije je nestalo više od 100 000 lica, odvedenih u ropstvo (bez onih koji su prebegli u Austriju i Vlašku), piše Istorijski arhiv grada Beograda.