Audicija za prijem u vokalni ansambli pri hramu Sv. Arh. Mihailo u Hamburgu


Foto: CO Hamburg

Vokalni ansambl pri crkvi Sveti Arhangel Mihailo u Hamburgu poziva na audiciju, sutra u subotu 23. Oktobra u 16.45 sve zainteresovane za pevanje u projektu „Očuvanje srpske kulturne baštine“ kao i snimanju CD izdanja u periodu od 23.10. – 27.11. (II etapa) i od 27.11. – 18.12. (III etapa). Audicija će biti u prostorijama crkvene biblioteke, na prvom spratu i odnose se samo na one koji subotom u 14.30 mogu redovno da prisustvuju probama ansambla. Traže se i muški i ženski glasovi. Znanje čitanja nota je poželjno, ali ne obavezno. Obavezno je izvođenje jedne pesme po ličnom izboru, slobodnog muzičkog žanra. Broj novih članova je iz tehničkih razloga ograničen (jedan do dva člana po glasu) a ostali koji budu uspešno prošli testiranje a ne budu primljeni u ovu etapu projekta, dobiće smernice za dalje, kao i ponudu učešća u sledećom etapi ili narednom projektu. Kako se navodi u saopštenju biće testrini preciznost sluha glasa i sposobnost zvučnog pamćenja. Rukovodilac projekta i dirigent je Paolina Bunderla. Prijave na paolinabunderla@gmail.com