Pasoš Vuka Karadžića od 29. oktobra 1834.


Detalj Crnogorskog provodnog pisma
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Na današnji dan pre 187 godina, 29. oktobra 1834. godine (prema starom kalendaru), „Gd. Vuku Stef. Karadžiću, Dr Filosofije“ izdato je crnogorsko provodno pismo (pasoš) sa rokom važenja od pet meseci. „Od imena Senata upravljajućega Crnom gorom i Brdima“ pokazatelju ovog pisma omogućen je slobodan prolazak „kako gođ i u slučaju pomoć i pokrovitelstvo ukazati mu“. Provodno pismo je svojeručno potpisao vladika crnogorski Petar II Petrović Njegoš. Ovaj značajan dokument danas se čuva i izložen je u Muzeju Vuka i Dositeja, čiju smo zanimljivost preneli.