Na današnji dan otvorena zgrada Narodnog pozorišta


Foto: Istorijski arhiv Beograda

Na današnji dan: 31. (18/30) oktobar 1869. – Otvorena zgrada Narodnog pozorišta, izgrađena prema planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog. To je prvo zdanje namenjeno kulturnoj delatnosti u oslobođenom Beogradu. U gradu od 25000 stanovnika, pozorišna sala je imala oko 800 mesta. Prva predstava je bila ’Posmrtna slava kneza Mihaila’, slika iz narodnog života Đorđa Maletića. „Ova predstava ostavila je snažan utisak na publiku, naročito kada je predstavljač, maskiran i obučen kao knez Mihailo, prešao na konju preko pozornice. Kada ga je publika na pozornici ugledala na konju“, preneo je Istorijski arhiv Beograda.