Početna Događanja Ambasador Goran Aleksić u Rimu razgovarao sa šefom Katedre za južnoslovenske jezike...

Ambasador Goran Aleksić u Rimu razgovarao sa šefom Katedre za južnoslovenske jezike i književnost na Univerzitetu Sapijenca

Jelena Brborić lektor, dr Luka Valjo i ambasador Goran Aleksić
Foto: MSP RS

Ambasador Republike Srbije u Italiji Goran Aleksić sastao se sa dr Lukom Valjom, šefom Katedre za južnoslovenske jezike i književnost  u okviru  Evropskih, američkih i interkulturalnih studija Univerziteta Sapijenca u Rimu. Ovom susretu prisustvovala je i Jelena Brborić, lektor za srpski jezik na ovom Univerzitetu.  U srdačnom razgovoru obostrano je iskazano zadovoljstvo zbog sve većeg interesovanja italijanskih studenata za učenje srpskog jezika na jednom od najstarijih Univerziteta u Evropi.

Ambasador Aleksić je istakao spremnost  srpske strane za unapređenje dalje saradnje u cilju promocije nastave srpskog jezika na Univerzitetu Sapijenca. Predstavio je, istovremeno, mogućnosti za usavršavanje stranih studenata u okviru međunarodnih programa za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i stipendije za učenje jezika u našoj zemlji.

Dr Luka Valjo je sa druge strane pohvalio saradnju sa Maticom srpskom, najstarijom srpskom ustanovom kulture, koja Katedri za južnoslovenske jezike i književnost redovno dostavlja potrebne knjige i rečnike.  Dr Valjo je izrazio interes za uspostavljanje kontakata i sa drugim nacionalnim ustanovama koje se bave promocijom srpske književnosti i učenjem srpskog jezika.