Održane radioniea „Bojama kroz ćirilicu“ za učenike Srpske škole u Frankfurtu


Projekat Bojama kroz ćirilicu, koji je zasnovan na potrebi negovanja ćiriličnog pisma i kaligrafije realizovan je u Frankfurtu na Majni. Projekat koji su vodili akademski slika Spomenka Alekčković i Sava Bukinac. Projekat je sadržao tri radionice u kojima je učestvovalo 44 učenika Srpske dopunske škole iz Frankfurta sa okolinom. Završnica ovog divnog događaja za đake bila je izložba dečijih radova, koja je mogla da se pogleda u Galeriji Vest – Kunst u Frankfurtu.  Kompletan projekat sa radionicama i izložbom realizovan je u skladu sa okolnostima izazvanim pandemijom i uz pridržavanje sa epidemioloških mera koje propisuju nadležne institucije, u Frankfurtu na Majni. „Projekat Bojama kroz ćirilicu zasnovan je na potrebi negovanja ćiriličnog pisma i kaligrafije. Osim umetničke vrednosti, kaligrafska tehnika ima svoj kulturni i istorijski značaj u srpskoj tradiciji. Ovim projektom učesnici su se upoznali sa osnovima kaligrafije i njenog značaja u srpskoj kulturi. Pored negovanja ćiriličnog pisma, osposobljavanja učenika za primenu jednostavnih kaligrafskih tehnika i razvijanje veštine crtanja ornamenata, projekat je imao za cilj i jačanje veština za učešće u grupnom radu“, istakli su Spomenka Alečković i Sava Bukinac.  

Sava Bukinac podučava đake Srpske škole kaliografiji

Projekat je podržan je od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

Radionice su bile unapred dobro pripremljene preko mreže Dopunske nastave na srpskom jeziku i udruženja srpskih građana u Frankfurtu na Majni, što je omogućilo planiranje aktivnosti u skladu sa ciljevima Projekta. Iz tehničkih i epidemioloških razloga Projektom su realizovane tri radionice sa po 16 učesnika. Na unapred pripremnjenom materijalu učesnici su u vremenskom periodu od dva sata mogli da izraze svoju kreativnost i likovne veštine u skladu sa svojim uzrasnim mogućnostima. Đaci su veoma zainteresovano i posvećeno učestvovali u radu, što je rezultiralo veoma kreativnim i raznovrsnim likovnim produktima nastalim u grupnom radu učesnika. U toku rada učenici su se upoznali sa izgledom ćiriličnog kaligrafskog pisma i tehnikom ukrašavanja slova ornamentima. Vidljivo je bilo zadovoljstvo kako dece tako i roditelja projektom koji je po prvi put izveden na ovim prostorima.

Nakon održanih radionica učesnici su imali priliku da promovišu svoje produkte na izložbi. U okviru izložbe učenici Dopunske nastave na srpskom jeziku izveli su kraći program na temu ćiriličnog pisma i kroz recitacije, dramske prikaze i pesmu upotpunili su ovaj događaj. Svi đaci radionica dobili su kaligrafski ručno ispisane srpske kratke umotvorine (poslovice i izreke)  kao uspomenu i podsećanje na učešće u radionicama.

Izložba radova u Galeriji Vest-Kunst
Foto: arhiva Alekčović-Bukinac