Početna Informacije Na referendumu za promenu Ustava srpsko rasejanje glasa u deset država

Na referendumu za promenu Ustava srpsko rasejanje glasa u deset država

Povodom referenduma raspisanog za 16. januar 2022. godine, radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Republička izborna komisija je donela rešenje o određivanju 10 glasačkih mesta u inostranstvu, navodi se u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

Glasači koji borave u Austriji, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Beču.

Glasači koji borave u Belgiji i Luksemburgu, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Briselu.

Glasači koji borave u Italiji, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Rimu.

Glasači koji borave u Norveškoj, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Oslu.

Glasači koji borave u Ruskoj Federaciji, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Moskvi.

Glasači koji borave u Severnoj Makedoniji, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Skoplju.

Glasači koji borave u Nemačkoj, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Minhenu.

Glasači koji borave u Francuskoj, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Konzulatu Republike Srbije u Strazburu.

Glasači koji borave u Hrvatskoj, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru.

Glasači koji borave u Švajcarskoj, a koji su se prijavili za glasanje na referendumu, moći će da glasaju u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu.

Navedena biračka mesta su utvrđena u skladu sa odredbom Uputstva Republičke izborne komisije za određivanje glasačkih mesta u postupku sprovođenja republičkog referenduma, kojom je propisano da je za otvaranje glasačkog mesta neophodno da se prijavi najmanje 100 glasača. „Imajući u vidu da je rok za prijavljivanje za glasanje u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije istekao u ponoć 25. decembra, glasači koji su se prijavili za glasanje u državama u kojima neće biti otvorena glasačka mesta, moći će da ostvare svoje  biračko pravo izlaskom na svoje biračko mesto u Republici Srbiji“, navedeno je u Ministarstvu spoljnih poslova.