Početna Kultura Objavljen je Zbornik radova „Prizrenska bogoslovija: život, misija, doprinos (150 godina od...

Objavljen je Zbornik radova „Prizrenska bogoslovija: život, misija, doprinos (150 godina od osnivanja 1871–2021, 10 godina od obnove rada u Prizrenu 2011–2021)”

Foto: arhiva Matica srpska

Povodom velikog jubileja – 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije i 10 godina od obnove rada u Prizrenu, u saizdavaštvu Eparhije raško-prizrenske, Prizrenske bogoslovije i Kosovskometohijskog odbora Matice srpske objavljen je Zbornik radova „ Prizrenska bogoslovija: život, misija, doprinos (150 godina od osnivanja 1871–2021, 10 godina od obnove rada u Prizrenu 2011–2021)”, javila je Matica srpska.

Zbornik radova sadrži 46 naučnih radova, dok uređivački odbor izdanja čine: episkop raško-prizrenski Teodosije, prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, prof. dr Valentina Pitulić dr Aleksandra Novakov mr Živojin Rakočević, protojerej Dejan Krstić, jeromonah Isidor (Jagodić) i Dejan Ristić. Urednici izdanja: dr Aleksandra Novakov, prof. dr Valentina Pitulić i Dejan Ristić. Lektor izdanja je Tatjana Pivnički Drinić, korektor Branislav Karanović. Rezimea radova prevedena su na engleski (Ljiljana Tubić) i ruski jezik (Verica Ševo).

„Nadamo se da će radovi sabrani u Zborniku sa jednim novim, interdisciplinarnim naučnim pristupom, dati novo svetlo o radu ove značajne škole, imajući u vidu istorijske prilike u kojima je ostvarivala svoju delatnost. Neka stručni uvid u njen stopedesetogodišnji rad bude smernica novim generacijama u njenom budućem radu, posebno u uslovima u kojima danas ostvaruje svoju duhovnu, prosvetnu i nacionalnu misiju. Publikovanje ove knjige omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije”, stoji na sajtu Matice srpske.