„ZATO, druže moj, gledaj šta radiš…


Dositelj Obradović
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu skoro svakodnevno objavi na svojim profilima društvenih mreža po neku zanimljivost Vuka i Dositeja. Ovoga puta prenosim poruku Dositeja Obradovića, objavljenoj u delu Život i  priključenija, Lajpcig, iz 1783.

„Da ti pišeš za jedan narod koji svaku stvar meri, sudi i rasuždava sledujući pravilima zdravago razuma, ja ne bih imao ništa protiv tvojega pisanija reći, budući da sam i sâm toga mnjenija da samo oni narodi mogu se nadati da ćedu blagopolučniji postati koji, prosveštavajući se naukom, od dan do dan ispravljaju se i na bolje preduspevaju, raspoznavajući i pretpočitavajući poleznije od nepoleziijega i bolje od gorega. Ali ti znaš da tvoji Srblji, koji nisu naučeni slobodno misliti, kako te novine od tebe čuju, reći će da si jeretik. Ti znaš da naši pravi revnitelji hoće i iziskuju da narod vavek kao pod ularom ostaje, da slepo sleduje i veruje sve što mu se kaže. Zato, druže moj, gledaj šta radiš. Ti, hoteći da u omrazu metneš zloupotrebljenija i kojekakve sujeverice, bojim se da samoga sebe u omrazu ne metneš. A navlastito, ako te gdi kaluđeri u’vate, teško tvojim leđˋma!“