Početna Kultura Danica Milosavljević Tomić – arhitekta

Danica Milosavljević Tomić – arhitekta

Tomić Danica, fotografija iz službeničkog dosijea, 1931. godina, 1 list, IAB, OGB, personalna dosijea 282/5
Istorijski arhiv Beograda

Istorijski arhiv Beograda objavio je da je u pripremi Arhitektonska kultura međuratnog Beograda: iz Tehničke dokumentacije Istorijskog arhiva Beograda, autorki Snežane Lazić i Jelene Mitrović Kocev. Katalog izložbe je u pripremi i u njemu će se naći podaci o međuratnom periodu na teritoriji Kraljevine Jugoslavije gde je radilo oko 220 žena inženjera i arhitekata. „U Tehničkoj direkciji OGB, na osnovu raspoloživih izvora, radile su žene arhitekte i crtači: Danica Tomić-Milosavljević, Radmila Pavlović, Vukosava Petković, Milica Vukšić, Olga Vasiljević, Leposava Kovačević, Katarina Jakšić, Desanka Manojlović, Savka Milojević-Antonović”.
Na FB stranici Istorijskog arhiva Beograda preneta je i kratka priča o Danici Milosavljević Tomić:
Danica Milosavljević Tomić (Kragujevac, 4. decembar 1893 – Beograd, 20. januar 1955)  bila je zaposlena u Tehničkoj direkciji od 1921. do penzionisanja 1941. kao arhitekta građevinskog odeljenja, sekretar građevinskog Odbora i šef kontrole zidanja, referent za Generalni plan, referent-inženjer Katastra.  Njen brat Duško Milosavljević bio je zaposlen u Ministarstvu građevina.  Bila je među prvim stanovnicima Profesorske kolonije, gde je sebi projektovala kuću.  Ubrzo se udala za profesora geologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Jovana Tomića, što je bio prvi brak sklopljen u Profesorskoj koloniji.  Napisala je članak o sistemima gradnje u Beogradu. Istorijski arhiv Beograda u fondu OGB, Tehnička dokumentacija, čuva puno dokumenata iz njenog profesionalnog rada, kao i mnoštvo planova koje je kao šef kontrole zidanja odobrila za gradnju.  Posle usvajanja Građevinskog zakona 1932. godine, sa kojim je trebalo uskladiti postojeći generalni plan, 1937. počinje izrada novog generalnog plana Beograda. Njegova izrada poverena je Đorđu Kovaljevskom i Danici Tomić. Plan je odobren 1939, ali je početak rata sprečio njegovu primenu.

Bila je dobrovoljna bolničarka u Prvom svetskom ratu.

Plan arhitekte Danice Tomić za sopstvenu kuću u Profesorskoj koloniji iz 1926. IAB, OGB, TD, f X-9-1926
Foto: Istorijski arhiv Beograda