Pripreme za novu školsku godinu počinju stručnom podrškom nastavnicima


Seminar za nastavnike koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu, koji je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sačinio organizator seminara Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, održaće se na Filološkom fakultetu u Beogradu 15. i 16. avgusta. Na seminaru „Savremeni izazovi nastave srpskog kao zavičajnog jezika ‒ problem prilagođavanja gradiva” učestvovaće preko 65 nastavnika iz 10 zemalja, koji će pratiti šest predavanja univerzitetskih profesora i dva predavanja nastavnika iz prakse.

Izlaganja su u vezi sa jezikom i književnošću (na primer: kako povećati motivaciju dece da čitaju, kako držati pažnju u učionici sa učenicima različitog nivoa jezičke kompetencije, kako uvideti i prevladati razliku između srpskog kao zavičajnog i srpskog kao stranog, kako naglasiti značaj jezika, književnosti i kulture u izgradnji i negovanju jedne autentične ličnosti itd.).

Dopunska nastava na srpskom jeziku, pored sistemskog uređenja i potpuno besplatnih časova, ima kontinuiranu podršku države i eminentnih institucija u unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa u inostranstvu, čime se izgrađuje čvrst obrazovni oslonac u očuvanju srpskog jezika i identiteta.