Početna Zanimljivosti Vuk Stefanović Karadžić na novčanicama

Vuk Stefanović Karadžić na novčanicama

20 srpskih dinara, 1. maj 1941. godine
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Lik Vuka Stefanovića Karadžića prvi put je prikazan na novčanicama štampanim ratne 1941. godine. U pitanju je bio apoen od 20 srpskih dinara, koji je iznova štampan naredne 1942. godine, ovoga puta u plavoj boji. Vukov lik na ovim novčanicama izradio je nama danas nepoznat autor, služeći se kao uzorom čuvenim Vukovim portretom Aksentija Marodića, koji se danas može videti na stalnoj postavci Muzeja Vuka i Dositeja. Na novčanicama Vuk će se ponovo pojaviti tek pola stoleća kasnije.

Izvor Muzej Vuka i Dositeja

20 srpskih dinara, 1. maj 1942. godine
Foto: Muzej Vuka i Dositeja