Početna Vesti Dr Andrej Jeftić, teolog, novi je direktor Komisije za veru i poredak...

Dr Andrej Jeftić, teolog, novi je direktor Komisije za veru i poredak u Svetskom savetu crkava

Dr Andrej Jeftić, teolog i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, nekadašnji docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu izabran je za novog direktora Komisije za veru i poredak. On je predstavljao SPC u Svetskom savetu crkava od 2013. godine.

U Svetski savet crkava ulazi 349 hrišćanskih crkava. Savet je centralno telo koje vodi dijalog među hrišćanima na globalnom nivou. Sedište mu je u Ženevi i obuhvata oko 590 miliona hrišćana u 120 zemalja. Među članicama su, pored Srpske pravoslavne crkve, i Ruska i Grčka pravoslavna crkva, Vaseljenska patrijaršija, Crkva Engleske, Metodistička crkva…Rimokatolička crkva je punopravni član ove Komisije ali je samo posmatrač u Savetu svetskih crkava.

Dr Jeftić je prvi član Srpske pravoslavne crkve koji je dobio priliku da služi u Svetskom savetu crkava od njegovog osnivanja 1948. SPC  je član Saveta crkava od 1965.

„Rad i misija Komisije za veru i poredak duboko korespondira sa mojim suštinskim verovanjima i vrednostima koje su me vodile kroz život i teološki razvoj. Da bismo bili verni Hristovom pozivu i samoj prirodi Božijeg otkrivenja, koje se može shvatiti samo kao zajednički događaj, verujem da teologija treba da bude ekumenska” preneo je Svetski savet crkava reči dr Andreja Jeftića.