Raspisan Javni poziv za dodelu nacionalnih priznanja Srbima iz regiona i dijaspore


Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu raspisala je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.

Podnosioci predloga dužni su da najkasnije do 02. decembra 2022. godine dostave Ministarstvu spoljnih poslova -Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu:

– predlog za dodelu nacionalnog priznanja, u pisanom obliku na pripremljenom formularu koji je sastavni deo ovog Javnog poziva,

– obrazloženje sa biografijom i referencama predloženog kandidata, sa dovoljno činjenica za odlučivanje i ocenu vrednosti doprinosa, rezultata i zasluga.

Detaljnije informacije se mogu pronaći na stranici Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

Foto: Dobitnici nacionalnih priznanja u 2021. godini