Od 1. februara građani u inostranstvu moći će da koriste eUpravu


Građani Srbije koji žive i rade van matične zemlje Srbije moći će od prvog februara 2023. godine da koriste portal eUprave. Preko ovog portala, kao i (portala) drugih državnih institucija moći će elektronski da se dobiju potrebna dokumenta, informacije o porezu na imovinu, kao i da se plati elektronskim putem.

Protokol o saradnji kojim se omogućava građanima Srbije koji žive i rade van zemlje korišćenje portala eUprave potpisali su prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Milan Latinović. Protokol je potpisan u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP).

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je za Tanjug ocenio da je to „korak napred ka digitalizaciji i modernizaciji administracije kroz uvođenje i primenu savremenih tehnika i procesa”.  „Time dobijamo podršku u upotrebi informaciono-komunikacionih resursa u cilju pružanja elektronskih usluga i korišćenja kapaciteta koji već postoje da bi se mogli koristiti u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima(DKP). Posredstvom DKP omogućićemo građanima u inostranstvu odgovarajuće usluge, što će doprineti dostupnosti korišćenja portala eUprave u inostranstvu,”, naglasio je Dačić a preneo Tanjug.

Takođe Dačić je naglasio da građani Srbije koji borave u inostranstvu više neće morati da dolaze za Srbiju kako bi dobili podatke o porezu na imovinu, već će elektronski dobijati rešenja o poreskim obavezama na godišnjem nivou, koja opet elektronski mogu izmiriti.

Takođe putem portala eUprave moći da se dobije izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i sva druga dokumenta koja se izdaju. Roditelj koji je u inostranstvu moći će elektronskim putem da saglasnost da se maloletnom detetu izda pasoš u Srbiji.

„To su samo neki od primera koji pokazuju značaj digitalizacije i koristi koji će imati građani u inostranstvu. Svakako da ćemo morati i treba dalje da se osavremenjujemo u toj oblasti, ali ovo je istorijski korak jer, na neki način, izjednačujemo prava građana koji žive u inostranstvu sa onim u Srbiji”, rekao je Dačić za Tanjug.