Početna Kultura Elektronska izložba povodom 825 godina od osnivanja manastira Hilandara

Elektronska izložba povodom 825 godina od osnivanja manastira Hilandara

Povodom 825 godina od osnivanja manastira Hilandara, jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta srpskog naroda, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu na osnovu građe iz svojih zbirki.

„Sveta Gora ili Atos predstavlja jedan od najznačajnijih centara pravoslavnog Hrišćanstva sa 20 manastira, među kojima se nalazi i Hilandar, dragulj srpske duhovnosti i kulture.

Foto: Biblioteka Matice srpske

Riznica manastira Hilandar čuva kulturno blago od neprocenjive vrednosti, rukopisne i štampane knjige, povelje vladara, razna arhivska dokumenta i umetnine. U Biblioteci manastira Hilandara nalazi se zbirka ćirilskih rukopisa od XII do XIX veka  sa oko 1000 jedinica, zbirka grčkih rukopisa sa preko 150 kodeksa i „filada” od XI do XIX veka, kao i zbirku stare srpske štampane knjige  od XV do XVII veka. Arhiva manastira Hilandar čuva brojne povelje srpskih, vizantijskih, ruskih i drugih vladara i velmoža, kao i veliki broj raznih dragocenih dokumenata”, istaknuto je u Ministarstvu kulture Republike Srbije.

Pored ikonostasa iz XVII, XVIII i XIX veka, koji krase unutrašnjost manastirskih objekata, u Hilandaru se nalazi veliki broj starih vizantijskih i srpskih ikona iz perioda od XII do XIX veka.

Manastir Hilandar je zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan u listu Svetske baštine Uneska.

Manastir Hilandar
Foto: Biblioteka Matice srpske