Početna Informacije Do 30. marta mogu da se pošalju radovi za zbornik USPŠ Zaveštanja...

Do 30. marta mogu da se pošalju radovi za zbornik USPŠ Zaveštanja 2023

Udruženje srpskih pisaca u Švajcarskoj (USPŠ) obaveštava da će se i ove godine štampati zbornik književnih radova Zaveštanja 2023. Radove mogu, kao i prethodnih godina, objaviti i članovi Udruženja kao i njihovi gosti. Može se objaviti i proza (priče ili aforizmi) i poezija. Pravila učešća za goste i za prozu i za poeziju su sledeća: radovi se šalju pisani ćirilicom u fontu Times New Roman, veličina slova 12. Obavezna je biografija učesnika u kraćim crtama primerenog sadržaja i fotografija.
Radove treba poslati najkasnije do. 30. marta 2023. na mejl adresu dali@sismanovic.com; sneska012@gmail.com ili snezana1974.p@gmail.com

Za prozu – poslati priču ili aforizme do dve kucane stranice formata A5 (21 cm), a za poeziju najmanje četiri pesme (radi odabira), od kojih dve ulaze u Zbornik.

Teme su slobodne, ali se mora voditi račina o sadržaju svih radova, da se u njima ne podstiče na nemoral, mržnju, vređanje.

Potrebno je uplatiti 20 evra najkasnije do 30. marta ove godine. Banka Credit Suisse AG, 8070 Zuerich
IBAN:CH58 0483 5157 8959 9100 0
Takođe iz Udruženje srpskih pisaca Švajcarske naglašavaju da se novac može lično blagajnici Seni Hegi Milošević (ili se može poslati putem vrednosnog pisma ,adresa se nalazi na flajeru), ali se uplatiti mora. „U protivnom iz objektivnih razloga, radovi koji ne budu uplaćeno do 30. marta ove godine neće biti zastupljeni u zborniku. U cenu koštanja ulazi jedan Zbornik, učešće i večera za vreme promocije istog zbornika, dostava poštom (o trošku autora) i moguće je preuzimanje lično, a takođe i na Beogradskom sajmu na štandu Udruženja srpskih pisaca Švajcarske”, istakli su predstavnici Uprave USPŠ.