Početna Vesti Predstavnici SKC – Biblioteke Mihajlo Pupin  iz Ljubljane pozvao Srbe u Sloveniji...

Predstavnici SKC – Biblioteke Mihajlo Pupin  iz Ljubljane pozvao Srbe u Sloveniji da podrže napor oko dobijanja statusa srpske zajednice

Predstavnici Srpskog kulturnog centra – biblioteke Mihajlo Pupin iz Ljubljane pozvali su srpsku zajednicu u Sloveniji da podrže njihovu inicijativu i da pomognu novčanim donacijama da agencija Ninamedia ispita javno mnjenje u Sloveniji po pitanju statusa srpske zajednice. „Želimo da saznamo šta se to Slovencima sviđa kod nas, pa da to još više potenciramo u našem radu kao i da otkrijemo šta to njima smeta kod nas, ako im nešto smeta, pa da naš rad fokusiramo ciljano na te probleme, kako bi ih otklonili. Svi mi mislimo da znamo šta Slovenci misle o Srbima, ali ipak su to samo naše spekulacije i nagađanja, odnosno neke lične percepcije. U ovom trenutku sve srpske organizacije tumaraju u mraku i rade ono što misle da je važno, ne znajući da li je to zaista potrebno ili nije. Jedno takvo istraživanje javnog mnjenja bi svima nama bilo polazna osnova za sav naš budući rad”.
U prilogu prenosimo celo saopštenje SKC- Biblioteke Mihajlo Pupin po pitanju pokretanja sa mrtve tačke u vezi dobijanja statusa srpske zajednice u Sloveniji:

Naš „Mihajlo Pupin” već duže vreme pokušava da ostvari napredak na polju prava srpske zajednice u Sloveniji. U tom smislu vodili smo pregovore sa nekoliko vodećih slovenačkih političkih stranaka, izradili predlog Zakona o srpskoj zajednici, proučili ustavno-pravni okvir (s obzirom da je status nacionalne manjine ustavna kategorija), davali pravna mišljenja Pravnom fakultetu u Ljubljani u vezi sa obavezama Slovenije koje proizlaze iz relevantnih evropskih konvencija i većinu naših projekata fokusirali na teme koje spajaju naša dva naroda i našu zajednicu predstavljaju u lepom svetlu.

Nakon svega smo zaključili da su slovenačke institucije i političke stranke vrlo rezervisane po pitanju statusa srpske zajednice jer se plaše slovenačkog javnog mnjenja za koje misle da je negativno nastrojeno prema tom pitanju. Drugim rečima, neće da rizikuju gubitak glasača. Međutim, niko ne zna šta je stav većine Slovenaca po ovom pitanju. Šta ako slovenačko javno mnjenje nije negativno ili je neutralno? Nama Srbima bi jako važno bilo da znamo šta stvarno misle Slovenci, glasači, po pitanju našeg statusa u Sloveniji. Naša kultura i sport ih nesumnjivo privlače. Sa nekim neutralnim ili pozitivnim rezultatom istraživanja javnog mnjenja mogli bi ponovo da pokucamo na vrata političkih stranaka i pokrenemo pitanje statusa na nekoj opuštenijoj osnovi, jer bi stranke znale da diskutujući o tom pitanju neće izgubiti podršku glasača zbog naše zajednice a istovremeno će dobiti glasove Srba koji ovde žive i koji prema našim saznanjima čine oko 4% glasačkog tela za parlamentarne izbore.

Zbog toga kao prvi i prevashodni korak našeg budućeg rada vidimo sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja u Sloveniji po pitanju statusa srpske zajednice. Želimo da saznamo šta se to Slovencima sviđa kod nas, pa da to još više potenciramo u našem radu kao i da otkrijemo šta to njima smeta kod nas, ako im nešto smeta, pa da naš rad fokusiramo ciljano na te probleme, kako bi ih otklonili. Svi mi mislimo da znamo šta Slovenci misle o Srbima, ali ipak su to samo naše spekulacije i nagađanja, odnosno neke lične percepcije. U ovom trenutku sve srpske organizacije tumaraju u mraku i rade ono što misle da je važno, ne znajući da li je to zaista potrebno ili nije. Jedno takvo istraživanje javnog mnjenja bi svima nama bilo polazna osnova za sav naš budući rad.

Ispitivanje javnog mnjenja sprovešće renomirana agencija Ninamedia na čija se istraživanja oslanja velika većina slovenačkih institucija. Ninamedia će obaviti pažljivo pripremljeni 10-minutni razgovor sa 1200 ljudi. Naši prijatelji iz Ninamedie odobrili su nam popust od 20% za ovaj projekat. Ukupna cena sa popustom iznosi 4.400 EUR. Naš „Mihajlo Pupin” nije u mogućnosti da sam nosi ovaj teret i zbog toga pozivamo vas, pripadnike srpske zajednice, da nam pomognete da sprovedemo ovaj projekat kao prvi korak, na osnovu kojeg ćemo graditi naš rad na postizanju statusa nacionalne manjine.

Vašu pomoć, prema ličnim mogućnostima, možete uplatiti na naš žiro račun SI56 0201 3025 4050 385 sa navođenjem reči „Anketa” kao razlog za uplatu. U cilju transparentnosti, sav prihod ćemo objaviti po završetku akcije.

Srdačno vam se zahvaljujemo na ukazanoj pomoći i razumevanju da samo temeljnim i sistematskim radom možemo stići do rezultata.

Vaš „Mihajlo Pupin”