Početna Informacije Srpski jezik i u Australiji u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije

Srpski jezik i u Australiji u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije

Predstavnici Ambasade Republike Srbije u Australiji su sa zadovoljstvom saopštili da je „Australija postala 17. država u svetu u kojoj su formirane dopunske škole srpskog jezika u inostranstvu u kojima se nastava održava po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije”.

„Prepoznajući važnost jezika i kulture u očuvanju nacionalnog identiteta, kao i da se čvršće i trajne veze sa matičnom državom uspostavljaju i razvijaju upravo preko sistema obrazovanja i vaspitanja mladih naraštaja, velika želja učenika, roditelja i nastavnika iz Brizbejna, uz podršku Ambasade u Kanberi i resornog ministarstva Vlade Republike Srbije, rezultirala je formiranjem prve tri grupe (mlađi, srednji i stariji uzrast) sa ukupno 46 učenika u školi Sveti Sava u Brizbejnu, ulica Ros”, dodato je u saopštenju.

Rešenjem ministra prosvete Republike Srbije Branka Ružića angažovana su i prva tri honorarna nastavnika u Australiji. „Pomenute grupe, odnosno pomenuta dopunska škola, prva je škola u Australiji u kojoj se nastava održava po programu i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Time su učenici i nastavnici iz Brizbejna postali deo grupe od oko 8.000 učenika srpskog porekla i više od 100 nastavnika širom sveta, koji obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu održavaju po ovom modelu”.

I učenicima u Australiji, koja budu pohađali nastavu organizovanu na ovaj način biće izdate đačke knjižice, kao i u ostalim državama, gde se nastava izvodi po planu i programu resornog ministarstva Republike Srbije  Knjižice će đacima uručiti ambasador Rade Stefanović, kao i druge javne isprave Republike Srbije, dok se iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju sredstva za plate nastavnika.

Poseban program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu sadrži plan i program nastave i učenja, iz sledećih predmeta: Srpski jezik, Moja otadžbina Srbija i Osnovi kulture srpskog naroda.

„Ambasada Republike Srbije u Kanberi koristi i ovu priliku da još jednom uputi poziv zainteresovanoj deci i roditeljima i u drugim gradovima Australije i Novog Zelanda za saradnju u cilju formiranja novih grupa učenika. Unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu predstavlja jedan od ključnih doprinosa očuvanju srpskog jezika i pisma, kao temelja nacionalnog identiteta Srba. Nastavljamo dalje!”, poručeno je  u Ambasadi Srbije u Australiji.

Foto: Srpska dopunska škola u Francuskoj