Početna Najave Priprema Zbornika radova i pozivna učešće Udruženja žrtava nasilja Hajr

Priprema Zbornika radova i pozivna učešće Udruženja žrtava nasilja Hajr

Udruženje žrtava nasilja Harj svojim aktivnim angažmanom pomaže svima koji su pretrpeli takvo iskustvo, štiti njihova ljudska prava i rade na tom da žrtvama povrate ljudsko dostojanstvo. „Naše udruženje su osnovale žene žrtve nasilja koje svojim aktivnim angažmanom žele da se uključe u borbu protiv svih oblika nasilja. Budući da su naše članice pripadnice različitih konfesija i nacionalnosti, mi odbacujemo svaku ideološku, versku, rasnu i nacionalnu podeljenost, te želimo da budemo primer tolerancije i međusobnog poverenja između svih različitosti koje prepoznajemo u našem društvu. Naš program rada predviđa socijalnu, pravnu i psihološku podršku žrtvama nasilja u procesu rehabilitacije i reintegracije u društvo”, istaknuto je u Udruženju žrtava nasilja Hajr.

Udruženje priprema Zbornik radova, koji će obuhvatiti pesme , priče, aforizmi, tekst i dr. „Biće štampan na latinici zbog kancelarije u Cirihu i tržišta u regionu. Pozivamo vas da uzmete učesće u što većem broju i pokažete kreativnost. Nema tematskih i žanrovskih ograničenja”, rečeno je u Udruženju.

Šalje se jedan rad (ne predugačak, predviđena je strana formata B5 u Zborniku) u Wordu Times new roman 12, latinica, kratka biografija i fotografija autora, i dokaz o uplati 8,5 evra (1000,00 rsd). Za taj novac autori će dobiti primerak zbornika (time se pokrivaju troškovi preloma, štampe, prevoza, jer udruženje ne može samo da finansira).

Potrebno je a svi zainteresovani pošalju svoje radove do 10. 05. 2023. godine na mejl: uznhajr2@gmail.com.

 Promocije Zbornika biće organizovane u Cirihu, gradovima Srbije i u regionu.

Foto: Udruženje žrtava nasilja Harj