Početna Informacije Danas se obeležava Evropski dan jezika

Danas se obeležava Evropski dan jezika

Na inicijativu Saveta Evrope, počevši od 2001. godine, svakog 26. septembra obeležava se Evropski dan jezika.

Jedna glava, hiljada jezika, narodna poslovica

Bez jezika ne može biti razuma. Ali se još između sviju i najluđijeh divljaka nije našao ni jedan narod, koji ne bi jezika imao. Ni jedan narod (premda govori jednim jezikom) ne govori svud jednako, nego u svakom gotovo predelu nalazi se, gdi manja gdi veća, razlika u govoru. Dužnost je dakle sviju spisatelja i književnika, osobito u početku književnosti, i za to starati se da se načini i primi pravopis što je moguće lakši i savršeniji ili, najkraće reći, prema svojstvu jezika kojijem se piše. — Vuk Stefanović Karadžić
Izvor: Muzej Vuka i Dositeja