Početna Zanimljivosti Na današnji dan 25. oktobra 1825. godine u Beču se rodio Johan...

Na današnji dan 25. oktobra 1825. godine u Beču se rodio Johan Štraus Mlađi

Nekrunisanog kralja valcera mnogo toga povezivalo je sa Srbima onoga vremena. Kao kompozitor bio je, pored ostalog, veoma zainteresovan za srpske narodne melodije koje je koristio u svojim delima. Na drugoj strani, pod pokroviteljstvom prognanog kneza Miloša Obrenovića bio je dirigent i umetnički rukovodilac na veoma posećenim srpskim balovima. Na ovim balovima viđeniji gosti bili su Miloš i Mihailo Obrenović, Vuk Stefanović Karadžić sa ćerkom Minom i mnogi drugi. Tada su nastali Srpski marš (Serbische Marsch), Srpski kvadril (Serben-Quadrille) posvećen mladom knezu Mihailu Obrenoviću, Aleksandrov kvadril (Alexander-Quadrille) posvećen tadašnjem srpskom vladaru Aleksandru Karađorđeviću… „Neka je Bogu fala, da se jedan put i srbske arije počeše sredstvom muzikalnih nota po belom svetu raznositi, i od stranih naroda poznavati i uvažavati, koje mladoj našoj Srbadiji u Beču, črez nji gdin-u Štrausu (sinu) imamo blagodariti. Gospodin Štraus mlađi namerava podunavske zemlje posetiti, gdi bi dobro bilo da ga Srbi sa našim arijama bolje upoznadu, i da mu tu na ruke idu” ― pisale su 1847. godine Srbske narodne novine iz Pešte. Štraus je te godine sa svojim orkestrom nastupao u Novom Sadu, Zemunu gde je dirigovao obučen u srpsku narodnu nošnju, Beogradu i Pančevu.

Johan Štraus Mlađi je na vrhuncu svoje karijere komponovao operetu „Jabuka”. Zaplet prati veselu ljubavnu priču koja se dešava između imaginarnih mesta Gradinac i Ravica u Srbiji. Lokalni, srpski kolorit primetan je u uvertiri i brojnim numerama operete. U jednom od pisama Štraus je istakao: „U ‘Jabuci’ sam želeo da naglasim publici da smo na srpskoj zemlji. Druge kompozitore baš briga gde se dešava radnja. Ja sa svoje strane, koristim istinske srpske narodne motive u svrhu karakterizacije”.

Izvor: Muzej Vuka i Dositeja

Foto: Muzej Vuka i Dositeja