Početna Događanja Trodnevni seminar horskog pojanja i muzička radionica u Crkvenoj opštini Keln

Trodnevni seminar horskog pojanja i muzička radionica u Crkvenoj opštini Keln

Veliku radost obnovljenom horu našega hrama, Crkveno-narodni hor Sveta Tri Jerarha, učinila je uprava hrama, organizovavši trodnevni seminar i muzičku radionicu, od 20.10. do 22.10. koje su za cilj imale unapređenje metodike uvežbavanja horskog pojanja, informisanje o osnovama teorije muzike, razne pripremne vežbe i faze pred izvođenje pojanja.

Seminar je održao Simeon Sekulić, dugogodišnji dirigent crkvenog hora Serafimi iz Berlina, koji je delatno projavio ljubav prema svojoj crkvi, pokazavši vrhunski nivo profesionalizma, požrtvovanja, iskustva i znanja, dobrovoljno i u radosti služeći nam radi našega usavršavanja a sve na blagoljepije bogosluženja i u slavu Božiju. Da bi rad i trud doneo i uspeh, svojom besedom protojerej Mladen Janjić pripremio nas je poukama o smislu pojanja na bogosluženju, njegovom značaju za zajednicu ali i o pojanju kao sredstvu spasenja onima koji ga u strahu Božijem uče i izvode. Nakon besede usledila je i molitva za blagosiljanje početka novog dela kao i molitva koju pojci čitaju pred početak pojanja.

Foto: CO Keln

Trodnevni seminar bio je veoma dobro organizovan zaslugama Upravnog odbora Crkvene opštine Keln obezbedivši sve što je potrebno da vrhunski predavač ostvari svoj radni plan u najboljim uslovima. Osim radionica koje su podrazumevale intenzivne probe i predavanja sa ciljem pripreme proširenog sastava hora za premijerni nastup na nedeljnoj liturgiji i njegovo dalje usavršavanje, priređene su bile posluženja za pauze kao i zajednička večera za sve učesnike seminara i njihove porodice, koja je obavljena nakon zajedničke molitve i večernjeg bogosluženja.

Bratska ljubav pokazana delatno bila je nagrađena Božijim blagoslovom koji su kroz radost i blagodat osetili svi prisutni na večeri gde su naši pojci pokazali da uspešno mogu pevati i pesme našega crkveno narodnog predanja, ponoseći se Srpskom kulturnom zaostavštinom.

Centralni događaj, naravno bila je nedeljna liturgija kada je naš hor u proširenom sastavu pokazao rezultate rada na seminaru a naš dragi horovođa i dirigent, maestro Luka Milosavljević zavidan nivo dirigovanja i maestralnog taktiranja vodeći hor sigurnije i uspešnije nakon završenog seminara.

Nakon Svete Liturgije sumirani su rezultati, razmenjeni utisci i konstatovano je opšte zadovoljstvo i uspeh čitavog projekta, što sve članove hora pobuđuje na revnost i dalje usavršavanje sa nadom da će opet i opet biti prilike za saradnju sa našim bratom Simeonom koji je zadobio poštovanje, svojim znanjem i profesionalizmom, ali i simpatije kao izuzetno dobar motivator, predavač/učitelj sa neverovatno usavršenom metodikom rada.

Blagodarimo Bogu, našem sveštenstvu, doc. dr Iliji Đorđeviću, Simeonu Sekuliću, našem horovođi Luki i svim članovima hora i učesnicima seminara na jednom vrhunskom iskustvu i događaju koji može služiti kao primer za svako drugo delo.

Autor: Velibor Vukšić – Eparhija nemačka