Početna Informacije Biblioteka srpske dijaspore

Biblioteka srpske dijaspore

Udruženje Fond dijaspora za maticu je tokom druge polovine 2023. godine radilo na projektu „Osnivanje biblioteke srpske dijaspore sa sedištem u Beogradu“ uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Zahvaljujući toj podršci, izrađena je digitalna interaktivna platforma (baza biblioteke za pohranjivanje i pretraživanje knjiga).

Biblioteka je u celini zamišljena kao jedinstvena nacionalna i kulturna institucija. Cilj je da se u biblioteci nađe najveći broj, ako ne sva dela autora iz srpskog rasejanja, bilo kog žanra, kao i dela autora iz matice koja se direktnije tiču sveukupnih odnosa matice i rasejanja. Za sada su takva dela prisutna u javnim ili privatnim bibliotekama, u manjoj ili većoj meri. Biblioteka će u budućnosti obezbediti i odgovarajuću dokumentaciju o srpskom rasejanju, o istoriji, uzrocima, posledicama ali i rezultatima procesa iseljavanja i da bude mesto sistematskog praćenja i izučavanja ovog kompleksnog segmenta srpskog nacionalnog, kulturnog i duhovnog bitisanja. U narednom periodu bilo bi neophodno da se obezbede adekvatne prostorije, oprema i sredstva za pribavljanje knjiga i publikacija.

Projekat se u ovoj fazi, koja je fokusirana na digitalno prikupljanje podataka, sprovodi preko formulara kome možete pristupiti putem linka

Autori ili poznavaoci stvaralaštva srpskog rasejanja, izdavačke kuće, pojedinci doprinose bazi unoseći informacije o publikacijama, kako bi se iste našle u fondu i pretrazi Biblioteke. Na samom linku formulara se mogu naći i dodatne informacije o načinu popunjavanja i sprovođenju. Cilj je da zajedničkim snagama dođemo do saznanja o što većem broju publikacija i da sve budu dostupne na jednom mestu, najpre digitalno u bazi a potom u biblioteci.

Digitalna platforma biblioteke na kojoj će se naći i postavljeni formular za unos, biće predstavljena u prostorijama Fonda dijaspora za maticu u sredu, 31. januara u 11 sati, kada će i internet stranica biblioteke www.bibsd.org biti zvanično dostupna za pregledanje i jednostavan unos podataka.

Izvor: Udruženje Fond dijaspora za maticu