Početna Informacije Pomozimo Mariji Pejić iz Užica

Pomozimo Mariji Pejić iz Užica

Mariji Pejić (1984.) iz Užica potrebna je naša pomoć.

Bubrežna slabost Mariji je otkrivena 2006. godine u osmom mesecu trudnoće. Na ultrazvučnom pregledu viđen je hipotrofičan levi bubreg. Lečenje peritoneumskom dijalizom metodom CAPD započeto je u maju 2013. godine da bi se zbog ispoljene ultrafiltracione slabosti od aprila 2014. godine lečila hemodijalizom. 2015. godine urađena je kadaverična transplantacija bubrega ali je uočen postepeni porast vrednosti proteinurije. Odlučeno je da se uradi biopsija transplantiranog bubrega  koja je pokazala da je reč o hroničnom odbacivanju sa dokazanim elementima celularnog odbacivanja i humoralnog odbacivanja.

U decembru 2023. godine organizam je potpuno odbacio transplantirani bubreg zbog čega Marija ponovo ide na hemodijalize 3 puta nedeljno i potrebno je da što pre obavi ponovnu transplantaciju na klinici u inostranstvu koja ima veliku uspešnost lečenja iz ove oblasti.

S obzirom da ovaj vid lečenja iziskuje visoke troškove, Mariji je potrebna pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija. Sredstva su joj potrebna za transplantaciju bubrega, prevodilačke usluge, specijalističke preglede, lekove, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja. Za Marijinu pobedu! Budimo humani! Pomozimo Mariji!

Izvor: HO Budi human