Početna In Memoriam In Memoriam Draginja Balać, Jasenovačka logorašica

In Memoriam Draginja Balać, Jasenovačka logorašica

Danas, na praznik Prepodobnog Tita Čudotvorca, 15. april 2024.  preminula je Draginja (Nikole) Balać. Baka Draga, rođena Kukić, rođena je 1929. i odrasla u Jasenovcu. U leto 1942. ustaše su baka Dragu i njenu porodicu oterale u logor Jasenovac, a porodičnu kuću spalile. Iz logora je, zajedno sa majkom, oterana na prinudni rad u Njemačku. U Njemačkoj nije dugo ostala, nakon što je obolela od tifusa vraćena je u Zagreb. Smeštena je u improvizovanu bolnicu. Tu ih je gotovo polovina umrla. Oni koji su preživeli, opet su vraćeni u Njemačku. Tamo je baka Draga ostala s majkom do kraja rata. Za to vreme u Jasenovcu su joj ubijene tri rođene sestre, baba, deda, dve rođene strine i desetine rođaka. Za oca tih nekoliko godina nisu znale gde je… Slom nacista sa majkom je dočekala na granici sa Austrijom. Po povratku u Jasenovac uskoro dolazi i Dragin otac koji je bio u partizanima. Tokom rata 90-tih izbegla je u  Gradišku. U svoj Jasenovac vratila se 2000. godine

Izvor: Manastir Jasenovac