Početna Događanja Prosvjetine škole u Štajerskoj najzad na srpskom

Prosvjetine škole u Štajerskoj najzad na srpskom

Lepo vesti stigle su iz Austrije da će se u pokrajini Štajerskoj od septembra ove godine najzad početi zvanična nastava na srpskom jeziku. „Do sada se nastava za našu decu u Austriji organizovala na tzv. „bks jeziku”, koji nije odgovarao potrebama, a  ovo je prvi put da je srpski samostalno priznat u sistemu Austrije i da se može učiti kao takav. Višegodišnji napori Prosvjete u borbi za status srpskog jezika u Austriji, kao i uspešan rad Prosvjetinih škola pokazali su da su ovako važne pozitive promene za srpsku zajednicu u Austriji moguće i potrebne”, istaknuto je u SKPD Prosvjeta Austrija.     

U petak 12. Aprila u Gracu su se povodom nastave na srpskom sastali osnivač i rukovodilac Prosvjetinih škola u Austriji, prof. Srđan Mijalković i koordinator za Štajersku dr Marija Đokić Petrović sa predstavnicom pedagoških institucija Štajerske, mr Andreom Pihler. Sastanku su prethodili kontakti sa štajerskim ministrom za evropske, međunarodne poslove, obrazovanje i ljudske potencijale Vernerom Amonom koji je doprineo da  u Štajerskoj dođe do ovog rešenja statusa našeg jezika i dogovorena je dalja saradnja, dodato je Prosvjeti.

Generalni konzul Vera Vukićević sa učenicima srpske škole u Forarlbergu i nastavnica Daliborka Marković
Foto: Prosvjeta Austrija

Mr Andreom Pihler je zahvalila prof. Mijalkoviću i dr Đokić-Petrović na dosadašnjim aktivnostima i nastavi na srpskom, ali i prihvatila pomoć tima Prosvjetinih škola, posebno u domenu učenja ćirilice i drugih posebnosti srpskog jezika. Složili su se da će biti važno da naši građani u Štajerskoj u što većem broju prijavljuju decu na nastavu srpskog jezika i dogovorili se o daljim koracima saradnje.

„Zamoliću sve naše ljude u Gracu i celoj Štajerskoj da obavezno  upisuju decu na nastavu srpskog jezika, jer svi moramo pokazati da nam je to važno. A zaista je važno, znam jer se više od decenije zalažem sa mojim timom za samostalni srpski jezik u Austriji. Ovo je prvi put da je srpski jezik zvanično prihvaćen, makar u ovoj pokrajini, što nam daje snagu da udvostručimo svoje napore i nastavimo borbu širom Austrije! Od septembra će osim nastave u Prosvjetinim školama deca moći da imaju još časova srpskog jezika, svuda gde je to moguće i gde se prijavi dovoljan broj đaka. Koristim priliku da zahvalim  našoj Mariji Đokić-Petrović na velikom zalaganju i uspešnom radu u Prosvjetinim školama u Štajerskoj, kao i na odličnim projektima i saradnji sa lokalnim organizacijama”, istakao je Mijalković. 

Dr Marija Đokić-Petrović izrazila je zadovoljstvo da su  lokalne vlasti prepoznale značaj naših škola i istakla veliku podršku gradskog savetnika za  integracije Roberta Krocera, kao i  da je realizovano nekoliko projekta uz  finansijsku podršku gradskih institucija i  udruženja, posebno osnivanje Prosvjetine školske biblioteke, koju je podržala i dr Irina Karamarković iz gradskog Saveta za migrante, prenela je Prosvjeta ogranak u Austriji.

Đaci srpske škole u Gracu
Foto: Prosvjeta Austrija

Istog dana,  12. Aprila, Prosvjetine škole srpskog jezika u Feldkirhu i Bregencu je posetila Vera Vukićević, generalni konzul Republike Srbije u Salcburgu. Ovo je bila prva zvanična poseta Prosvjetinim školama u Forarlbergu od njihovog osnivanja.

„Generalni konzul je prisustvovala nastavi i zajedno sa učenicima učestvovala u obradi nastavnog gradiva, gde nije krila oduševljenje znanjem učenika. Ukazala im je na bitnost poznavanja srpskog jezika, kulture, geografije i istorije srpskog naroda. Po završetku nastave je zajedno sa učiteljicom Daliborkom Marković obišla naše crkve u Bregencu i Feldkirhu, gde je uz prisustvo predstavnika zajednice Srbi iz Forarlberga upoznata sa trenutnim stanjem celokupne srpske zajednice u Forarlbergu. Učiteljica i koordinator prosvjetinih škola u Forarlbergu Daliborka Marković izrazila je zahvalnost na ovoj značajnoj poseti i na dogovorenoj budućoj saradnji”, dodato je u saopštenju Prosvjete.