Na današnji dan čuveni srpski matematičar Mihajlo Petrović Alas odbranio doktorsku disertaciju na Sorboni

Na današnji dan: 22. jul 1894. – čuveni srpski matematičar Mihajlo Petrović  Alas, u svojoj doktorskoj tezi (Sur les zéros

Читајте даље / Čitajte dalje