Početna Vesti Fond za nauku Republike Srbije finansira 92 projekta

Fond za nauku Republike Srbije finansira 92 projekta

Foto: Fond za nauku Republiku Srbije

Fond za nauku Republike Srbije je državna organizacija koja pruža podršku naučno-istraživačkoj delatnosti. Osnovan je u martu 2019. godine sa ciljem obezbeđivanja uslova za kontinuirani razvoj naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Srbiji, neophodnih za napredak društva zasnovanog na znanju.

Aktivnosti se realizuju preko naučnih, tehnoloških i razvojnih programa radi postizanja strateških ciljeva naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U okviru programa Fonda, finansiraju se projekti putem javnih poziva. Projektima se obezbeđuje visok naučni nivo i inovativnost rezultata, konkurentnost na međunarodnom nivou i relevantnost u odnosu na izazove društva u celini. U periodu od 29. novembra 2019. pa do 31. januara 2020. bio je raspisan javni poziv na koji je, bilo prijavljeno 126 projekata.

U okviru prvog javnog poziva Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije odlučio da će finansirati 92 projekta u ukupnom iznosu od 797.591,70 evra.

Ovaj program je prvi od tri planirana programa u okviru Razvoja saradnje sa dijasporom i predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučnoistraživačkim organizacijama razvoj saradnje i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore, a pre svega podršku njihovim zajedničkim aktivnostima.

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom usmeren je na uspostavljanje naučne saradnje, razmenu znanja, zajednički rad na projektima, radovima, istraživanjima i patentima, planiranje i širenje mreže saradnje između istraživača iz Srbije i naučnika iz dijaspore. Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritenih tema, istakli su u Fondu za nauku Republike Srbije.

U okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom biće realizovani projekti u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama iz 22 zemlje sveta. Naučnici iz Srbije će imati prilike da borave i deo istraživanja sprovedu u Evropi: Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji  Švedskoj, Holandiji, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Švajcarskoj, Italiji, Belgiji, Rusiji, Finskoj, Danskoj, Norveškoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Brazilu, Kini, Singapuru, Kuvajtu i Australiji.

Na mestu Rukovodioca projekata je 57 naučnica i 35 naučnika. U skladu sa situacijom izazvanom pandemijom KOVID-19, rukovodioci projekata će sa partnerima iz dijaspore proveriti uslove i protokol koji se odnosi na putovanja i boravak u tim zemljama, i u skladu sa tim prilagoditi početak realizacije svojih projekata.

Fond za nauku Republike Srbije je objavio listu odobrenih projekata na svom sajtu fondzanauku.gov.rs, gde je dostupan spisak zemalja i institucija sa kojima će naši naučnici sarađivati, kao i teme kojima će se baviti.