Molba Vuka Karadžića knezu Milošu Obrenoviću


Mina Karadžić Vukomanović,
Portret brata Dimitrija, ulje na platnu
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Vuk Karadžić se u leto 1849. godine obratio knezu Milošu Obrenoviću sa molbom da mu pruži pomoć, jer je bio rad dati sina Dimitrija u inženjersku Akademiju i spremiti ga za službu našem narodu — „Sad ne znam nikoga drugog prije za to moliti osim Vaše Svjetlosti, i nadam se da ćete mi ovu milost, koliko iz ljubavi k narodu našemu toliko i iz milostive blagonaklonosti k meni rado učiniti“.

Knez Miloš je odbio Vukovu molbu i odgovor mora da je bio vrlo opor jer mu Vuk u jesen iste godine piše: „Na pismo Vaše od 23. avgusta ne mogu Vam odgovoriti kao što bi trebalo, jedino zato što ja Vašu Svjetlost dostojno poštujem za zasluge koje ste učinili narodu našemu, a drugo radi onoga dobra koje ste mi učinili mnogo puta i za koje sam Vam svagda blagodaran“, prenosi Muzej Vuka i Dositeja.